We kondigde het al aan in maart op onze blog en nu de gemeenteraad van Eeklo ook het licht op groen zette gaat het project echt van start: burgercoöperatie Ecopower cvba en Veolia NV-SA zullen samen een warmtenet uitbouwen in Eeklo dat voor 35% een coöperatieve invulling krijgt. Al in 2009 gaf Ecopower een voorzet voor het warmtenet toen bestudeerd werd hoe de restwarmte van de IVM-verbrandingsoven in Eeklo benut kon worden. Een haalbaarheidsstudie uit 2012 toonde aan dat het technisch en financieel mogelijk is om alle gebouwen in Eeklo te verwarmen met de restwarmte die nu nog de lucht wordt ingeblazen.

Dankzij de collectieve en deels coöperatieve aanpak is het project ook financieel aantrekkelijk voor bewoners van Eeklo. Zij kunnen via een coöperatieve structuur op termijn mede-eigenaar worden van het project en zo de groene warmte van hun eigen installatie afnemen. Wie individueel wil afstappen van aardgas, stookolie of steenkool moet investeren in een eigen installatie, bijvoorbeeld een warmtepomp, en is veel duurder af. Het niet-meer-dan-anders-principe houdt in dat de eindgebruiker niet meer betaalt voor de groene warmte dan voor individuele verwarming met een gasketel (centrale verwarming én sanitair warm water), inclusief aankoop, plaatsing, keuringen, verbruik en onderhoud.

Ecopower en Eeklo hebben al veel langer een nauwe, duurzame relatie. In 2001 kon Ecopower dankzij de politieke visie van het gemeentebestuur over het belang van burgerparticipatie zijn eerste windturbines plaatsen, een mijlpaal voor de energiecoöperatie.

Bekijk hier en hier de windprojecten van Ecopower in Eeklo.

Lees hier het artikel dat Ecopower in maart 2017 publiceerde.

Lees hieronder ook het officiële persbericht van de stad Eeklo en de provincie Oost-Vlaanderen.


Persbericht, 19 december 2017

De stad Eeklo geeft het startschot voor de aanleg voor een van de langste warmtenetten in Vlaanderen. 

De gemeenteraad van Eeklo keurde op maandag 18 december de concessieovereenkomst met het consortium tussen Ecopower cvba - Veolia NV-SA goed voor de aanleg en exploitatie van een warmtenet in Eeklo. De burgercoöperatie en infrastructuurgroep zullen samen een warmtenet uitbouwen dat burgers en bedrijven in Eeklo van groene warmte zal voorzien. Het net wil onder meer de restwarmte benutten uit de IVM-verbrandingsoven in Eeklo. In een eerste fase zullen mogelijks enkele grotere gebouwen in de Oostveldwijk worden aangesloten: het nieuwe zwembad, de sporthal, het psychiatrisch centrum en een middelbare school. In latere fases kunnen ook verschillende wijken en industriezones aansluiten.

De stad Eeklo en de Provincie Oost-Vlaanderen willen tegen 2030 40% minder CO2 uitstoten. Beide besturen trokken daarom al volop de kaart van windenergie om lokale groene elektriciteit op te wekken. Nu komen daar dus aanzienlijke inspanningen bij om de warmtebehoefte van de stad te verduurzamen. Op zich een logische stap, want bij een gemiddeld huishouden gaat twee derde van het energieverbruik naar verwarming en warm water, toch ligt de focus in de energietransitie nog te vaak op groene stroom. Koen Loete, burgemeester van Eeklo: “De aanleg van het warmtenet is een beloftevolle stap in de richting van een klimaatgezonde stad. Dankzij het warmtenet en de recuperatie van de industriële warmte, die op vandaag nog deels verloren gaat, kan de CO2-uitstoot in Eeklo drastisch omlaag.

Schepen Bob D’Haeseleer vult aan: “Het project heeft bovendien een belangrijke voorbeeldfunctie. Het moet warmtenetten onder gerichte voorwaarden administratief en juridisch mogelijk maken in Vlaanderen.“

Bijzonder aan het warmtenet van Eeklo is dat ook burgers mee eigenaar kunnen worden van het warmtenet. Dat was één van de eisen van de stad Eeklo en het past volledig binnen de lokale en provinciale energievisie. In totaal staat 35% van het project open voor rechtstreekse financiële participatie. Gedeputeerde Peter Hertog: “Burgers konden al eigenaar worden van hun groene stroom door lid te worden van een energiecoöperatie die bijvoorbeeld windturbines of zonnedaken plaatst. Voor de burgers wordt het binnenkort ook mogelijk om eigenaar te worden van een stuk van het warmtenet. Zo zorgen ze mee voor hun eigen duurzame warmte.

Gedeputeerde Jozef Dauwe vult aan: “Het warmtenet in Eeklo kan een voorbeeldproject worden voor de energietransitie in Oost-Vlaanderen. Dankzij de nauwe samenwerking tussen de stad en de Provincie is de samenwerking tussen een energiecoöperatie van burgers en een professioneel infrastructuurbedrijf nu een feit."

Niet onbelangrijk: iedereen langsheen het tracé kan vrijwillig aansluiten. De consument zal niet meer betalen voor de warmte van het warmtenet dan voor het individueel gebruik van aardgas; het niet-meer-dan-anders-principe. Zo geeft de stad Eeklo haar inwoners en bedrijven de kans om hun verwarming collectief te verduurzamen zonder individuele meerkost. Wie wil afschakelen van aardgas, stookolie en steenkool door een individuele investering in een warmtepomp of pelletketel, komt veel duurder uit. Zelfs de Europese Commissie toonde interesse voor de aanpak in Eeklo en hoopt via het Interreg-Project COBEN lessen te trekken voor haar energiebeleid.

Op 24 april 2018 wordt er in Eeklo een warmtecongres georganiseerd voor de warmtesector en beleidsmakers. Burgers die meer wil weten over het warmtenet of de mogelijkheden om te participeren en aan te sluiten, kunnen er ‘s avonds terecht op een infomarkt.

**** einde persbericht ****