Op 15 april 2022 werd door de Belgische burgercoöperaties voor hernieuwbare energie SeaCoop cvso opgericht. Het doel van deze coöperatieve samenwerking? Burgers de mogelijkheid te bieden mee te investeren in windturbines op zee en tegelijk de opgewekte energie ook zelf te gebruiken. SeaCoop zal zich als een evenwaardige partner aanbieden bij de aanbestedingsprocedure voor de nieuwe windconcessies op zee in de Prinses Elisabethzone. Het rechtstreekse participatiemodel dat SeaCoop hanteert heeft op land al bewezen dat het zowel voor prijsstabiliteit als voor duurzame lokale verankering van hernieuwbare elektriciteitsproductie zorgt.

Burgers uit heel België vertegenwoordigd in SeaCoop

Onlangs verwelkomde SeaCoop haar 34ste vennoot: Brupower, de opstartende burgercoöperatie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Andere participerende vennoten van bij de opstart zijn 20 lokaal verankerde burgercoöperaties voor energie in Vlaanderen en 13 in Wallonië. Nu SeaCoop ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een vennoot heeft, bestrijkt de coöperatie heel België.

In totaal steken op dit moment al 100.000 enthousiaste burgers als coöperant van een energiecoöperatie de handen uit de mouwen met als doel de energietransitie mee mogelijk te maken.

Vier externe bestuurders aangetrokken

Tegelijk werd het Bestuursorgaan dat vijf bestuurders telde afkomstig uit de deelnemende burgercoöperaties-vennoten, uitgebreid met externe expertise van vier bijkomende externe bestuurders: Ronnie Belmans, Philippe Gilson, Pieter Jan Jordaens en Frans Van Hulle. Deze expertise staat garant voor een versnelde kennisopbouw en voor versterking van de technische en bedrijfseconomische capaciteiten van SeaCoop. Bovendien vergroot hierdoor het netwerk van SeaCoop aanzienlijk.


Federale aanbestedingsprocedure in de maak voor energie uit de Noordzee

De Belgische federale overheid werkt aan een tenderprocedure voor offshore windenergie in de Prinses Elisabethzone. Die tenderprocedure is een opportuniteit om de hernieuwbare energiegemeenschappen – wat de vennoten-burgercoöperaties van SeaCoop zijn – fikse groeikansen te geven.

Maar voor een succesvolle deelname van SeaCoop in de nieuwe concessiezones zijn de specifieke voorwaarden voor burgerparticipatie in de aanbestedingsprocedure cruciaal. Daarom pleit SeaCoop ervoor dat de overheid voldoende voorrang geeft aan projecten waarbij burgers niet alleen

beleggers zijn maar ook effectief betrokken zijn, zowel in de productie als in het rechtstreeks verbruik van de opgewekte stroom.

Directe burgerparticipatie: meerwaarde en drempels

REScoop Wallonië en REScoop Vlaanderen, de twee Belgische federaties van Renewable Energy Sources Cooperations die aan Waalse en aan Vlaamse zijde de burgercoöperaties voor hernieuwbare energie verenigen, hebben hiertoe in het kader van het Federale EnergieTransitieFonds subsidiedossier Citizen Offshore Power 2021 (COP21) twee studies gepubliceerd over directe burgerparticipatie in offshore windparken. In de studies 'Meerwaarde van directe burgerparticipatie in offshore windparken versus gewone financiële participatie' en 'Drempels voor directe burgerparticipatie in offshore windparken en voorwaarden voor eerlijke concurrentie' onderzoeken ze welke de interessantste meerwaarde is en welke drempels voor deelname zeker dienen weggehaald te worden. De meerwaarde-studie belicht bovendien hoe directe burgerparticipatie kan bijdragen aan het wegwerken van energiearmoede.

Offshore energie mee in burgerhanden ook uw zaak: seminarie 28 nov in Brussel

Wij nodigen u uit om mee te denken over de bevindingen van de twee studies en deel te nemen aan het seminarie ‘De meerwaarde van burgerenergie aan de energietransitie’ dat doorgaat op maandagnamiddag 28 november van 14-18u in Brussel. Het seminarie is een gezamenlijke organisatie van RESET.Vlaanderen, REScoop Vlaanderen en REScoop Wallonië, ondersteund door Associations21 en EnergieCommune.

Er wordt ingegaan op de noodzaak dat de energietransitie sociaal zal moeten zijn en hoe ze rechtvaardig kan verlopen. Na een korte presentatie van de twee studies volgt een rondetafel en dialoog met het publiek. De deelnemers aan de rondetafel zijn: Annemie VERMEYLEN, secretaris-generaal van het Belgian Offshore Platform, Benjamin WILKIN, directeur van Énergie Commune, Leen SMETS, experte energiearmoede van SAAMO en Tom WILLEMS, voorzitter van SeaCoop cvso. Bert VAN LOON van het Kabinet van Federaal Minister van Energie Tinne VAN DER STRAETEN verzorgt het slotwoord.