In het debat over de luchtkwaliteit duikt ook de rol van houtverbranding steevast op. En terecht: volgens schattingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is huishoudelijke houtverwarming verantwoordelijk voor 35 procent van de totale uitstoot van fijn stof in Vlaanderen. Maar hout is ook een hernieuwbare warmtebron en dus een troef in de energietransitie die mikt op een volledige afschakeling van fossiele brandstoffen zoals aardgas en stookolie. Daarom zijn er duidelijke regels nodig en een visie die in het bredere plaatje van de energietransitie past.

Om de negatieve impact van huishoudelijke houtverbranding op de luchtkwaliteit en op de menselijke gezondheid te verminderen, hebben technologiefederatie Agoria en Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege op 22 oktober 2018 de Green Deal Huishoudelijke Houtverwarming ondertekend. De tekst bevat 28 acties, die verdeeld zijn over vier gebieden:

 • Verbetering van het huishoudelijk houtstookpark op korte termijn: het gaat om het aanpakken van oude houtkachels, het promoten van nieuwe, performante toestellen en het stimuleren van technologisch onderzoek; maar ook het stimuleren van een correcte installatie, een degelijk onderhoud en een correct gebruik;
 • Kennisopbouw: dit gebied moet leiden tot een beter inzicht in de samenstelling van het huishoudelijk houtstookpark, de verschillende houtstromen en hun gebruik en de reële uitstoot bij het stoken van hout;
 • Visieontwikkeling: hoe zal het verwarmingspark er moeten uitzien in 2030 en in 2050? En welke houtstroom zal dan voor welke toepassing ingezet worden?
 • Andere acties: registratie van houtstooktoestellen, communicatiestrategie rond houtverbranding, evaluatie van de wetgeving.

Met de maatregelen wil de Green Deal tegen 2030 de uitstoot van fijn stof door houtverbranding met de helft terugdringen en oude stooktoestellen tegen 2030 volledig buitengebruik stellen. Daarmee is de Green Deal een belangrijke stap vooruit voor een sector die voordien weinig gereguleerd was en onmiskenbaar deel uitmaakt van de transitie naar 100% hernieuwbare energie voor elektriciteit, warmte en mobiliteit. De Green Deal past in een breder beleidskader dat ook inzet op isolatie, energiebesparing en andere vormen van groene warmte zoals warmtepompen en warmtenetten.

Ook Ecopower zet voor de omschakeling van fossiele brandstoffen naar groene warmte onder meer in op houtpellets. Het stoken van lokale, duurzaam geproduceerde pellets in een geautomatiseerde pelletkachel of -ketel is namelijk de vorm van houtverbranding die het hoogste rendement en de laagste uitstoot garandeert.

Enkele praktische aanbevelingen van Ecopower inzake huishoudelijke houtverbranding:

 • Denk goed na en laat u professioneel begeleiden in de zoektocht naar de beste verwarmingsoptie voor uw woning.
 • Gaat u grondig verbouwen of renoveren, dan kunt u bij Ecopower een Ecotraject volgen. We begeleiden u professioneel en onafhankelijk naar een comfortabel en energiezuinig huis.
 • Blijkt verwarmen met hout de beste optie voor uw woning? Zorg dan voor een modern stooktoestel en kies idealiter voor houtpellets.
 • Gebruikt u een houtkachel? Overweeg dan de installatie van  een fijnstoffilter.
 • Overweegt u de aankoop van een pelletkachel? Informeer u goed met ons online gratis begeleidingstraject.
 • Hebt u al een pelletkachel of -ketel? Stook dan duurzame, lokale pellets met een onafhankelijke kwaliteitslabel, bijvoorbeeld Ecopower-pellets.
 • Heeft u nog een oud stooktoestel? Vervang het eventueel door een modern toestel maar bestudeer zeker ook de andere mogelijkheden om in de toekomst duurzaam te verwarmen.

Lees hier het persbericht over de Green Deal.

Lees meer over de Green Deal en download het volledige document op de website van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.