Organisaties uit Vlaanderen en Nederland bundelden eind vorig jaar de krachten om te ijveren voor een uitbreiding van het statiegeld naar plastic drankflessen en blikjes. Zwerfvuil blijft een alom aanwezig probleem en de roep vanuit de samenleving klinkt steeds luider. Het platform is een initiatief van de milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux en telde aanvankelijk 21 leden. In Vlaanderen schaarden Test-Aankoop en KVLV zich meteen achter het idee, net zoals afvalintercommunale Limburg.net en Bond Beter Leefmilieu.

Slechts enkele maanden later kan het initiatief op massale bijval rekenen. Steeds meer middenveldorganisaties sluiten aan, maar ook steden en gemeenten, bedrijven en zelfs de eerste supermarktketen doen mee. Dat laatste is opvallend, want de supermarkten zijn, net zoals de verpakkingssector en Fost Plus, de organisatie die ons huishoudelijke verpakkingsafval inzamelt, tegen het invoeren van statiegeld op blikjes en petflessen.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege is een uitbreiding van het statiegeld wel genegen. Een analyse van OVAM toonde in 2015 aan dat de heffing van statiegeld in Vlaanderen kan leiden tot een daling van het zwerfvuil met 40 procent. Als we enkel naar de vermindering van het aantal eenmalige drankverpakkingen kijken, zou het zelfs gaan om 90 procent. In de loop van 2018 bekijken de verschillende Belgische regeringen of het idee effectief ingevoerd zal worden.

Een heffing van statiegeld op petflesjes en drankblikken zou een toepassing zijn van het principe dat de vervuiler betaalt. Wie de drankverpakking weggooit, wordt financieel gestraft. Wie moeite doet om zwerfvuil op te rapen, wordt zelf beloond.

Onder de foto leest u het volledige persbericht van 8 februari 2018 en meteen ook de reden waarom Ecopower de Statiegeldalliantie steunt.

Foto: een van de talloze containers zwerfvuil, door Ecopower uit de Dijle gefilterd aan de Molen van Rotselaar.


Persbericht Statiegeldalliantie - 8 februari

Reeds 36 Vlaamse steden en gemeenten vragen de Vlaamse regering statiegeld in te voeren

De vraag aan de Vlaamse regering om dit jaar statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flessen klinkt steeds luider. Reeds 36 Vlaamse steden en gemeenten zijn partner van de Statiegeldalliantie. Het initiatief dat Nederlandse en Belgische organisaties, bedrijven en gemeenten verenigt in de strijd tegen zwerfvuil telt in totaal reeds 216 partners.

De grootste nieuwkomers bij de Vlaamse steden en gemeenten zijn Harelbeke (West-Vlaanderen, 27.683 inwoners), Houthalen-Helchteren (Limburg, 30.601), Tongeren (Limburg, 31.069), Dendermonde (Oost-Vlaanderen, 45.367) en Gent (256.945). De steden Hasselt en Tielt waren al eerder partner van de Statiegeldalliantie.

De groei van de Statiegeldalliantie is spectaculair: op nauwelijks een maand tijd van 7 naar 36 Vlaamse gemeenten. Er kwamen op één maand ook 16 nieuwe Vlaamse bedrijven en organisaties bij. De teller van de Statiegeldalliantie in Nederland en Vlaanderen staat nu op een indrukwekkende 216 partners.

Dit geeft aan dat zwerfafval in veel steden en gemeenten tot ergernis leidt. Flesjes en blikjes maken 40 procent uit van het volume zwerfafval in de bermen en in wijken. De strijd tegen zwerfvuil kost de gemeenten handenvol belastinggeld: elk jaar 155 miljoen euro in Vlaanderen, volgens het recentste onderzoek van OVAM. Een propere buurt en de zwerfvuilkosten zijn veelbesproken thema’s in de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar.

Voor het eerst steunt ook een provincie de vraag naar statiegeld. Provincie Limburg is de eerste Belgische provincie die zich aansluit. “De invoering van statiegeld kan onder andere een oplossing bieden voor de problemen en de kosten die veroorzaakt worden door het zwerfvuil in waterlopen, langs het fiets- en wandelroutenetwerk en in onze provinciale domeinen en natuurgebieden”, zegt de gedeputeerde van Leefmilieu.

Ook de West-Vlaamse milieufederatie en Ecopower cvba treden toe. Die laatste is coöperatieve producent en leverancier van lokale, groene energie en verenigt meer dan 50.000 burgers. Aan de Molen van Rotselaar maakt Ecopower niet enkel elektriciteit uit waterkracht, er wordt dagelijks ook zo’n 500 kilogram drijvend materiaal uit de Dijle gefilterd. En daar zijn massa’s flessen en blikjes bij. “We geloven in statiegeld als stimulans om blikjes en plastic flessen weer in te leveren voor hergebruik of recyclage. Het einddoel? Een circulaire economie die ten dienste staat van mens en milieu”, aldus energiecoöperatie Ecopower.

Ook twee festivals uit Gent, Boomtown festival en Miramiro festival, steunen de eis naar statiegeld. De grootste consumentenorganisatie Test-Aankoop en vrouwenbeweging KVLV waren bij de oprichters van de Statiegeldalliantie.
Dat zowel gemeenten, bedrijven, milieuorganisaties als middenveldorganisaties dezelfde vraag steunen, geeft aan dat het draagvlak voor statiegeld heel breed is. De snelle groei toont dat er een momentum is. Het brede Vlaamse middenveld vraagt dat de Vlaamse regering van N-VA, CD&V en Open VLD dit jaar eindelijk de invoering van statiegeld beslist.

De nieuwe partners in Nederland werden woensdag 7 februari gepubliceerd: In Nederland zijn nu reeds 72 gemeenten, waaronder Amsterdam, 61 organisaties en 1 provincie partner van de Statiegeldalliantie. Ook de Nederlandse supermarktketen Ekoplaza spreekt er zich uit voor statiegeld, en is aangesloten bij de alliantie.

***********************************************************einde persbericht ***********************************************************

Perscontact Statiegeldalliantie: pers(at)statiegeldalliantie.org