Onderhoud windturbine: noodzakelijk

Een windturbine is een complexe machine die goed opgevolgd moet worden en regelmatig onderhoud nodig heeft. Zowel de mechanische onderdelen (lagers, tandwielkast, generator, wieksturing enz.) als de elektrische onderdelen (omvormers, sensoren, sturingselektronica, SCADA enz.) hebben een nauwkeurige opvolging nodig en worden onderhouden, gerepareerd en indien nodig vervangen.

Wanneer dit onderhoud goed gedaan wordt, heeft een windturbine een levensduur van minstens 20 jaar. Ecopower doet dit onderhoud niet zelf maar laat dit uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf, meestal de fabrikant van de turbine. Iedereen heeft wellicht al de bestelauto's van Siemens Gamesa, Nordex, Enercon of Vestas al eens zien rondrijden. Dit zijn veelal teams die onderweg zijn naar of op de terugweg zijn van een windturbine.

Voor elke windturbine sluit Ecopower een onderhoudscontract af. In zo een contract krijgt Ecopower een beschikbaarheidsgarantie voor de turbine en afhankelijk van het contract zijn ook de reparatiekosten inbegrepen. Voor nieuwe turbines wordt een omnium contract afgesloten - dit wil zeggen dat alle reparaties inbegrepen zijn - voor oudere turbines vallen de duurste reparaties erbuiten.

Reparatie in Asse

Dat zo een omnium contract zinvol is, merkten we aan één van onze windturbines in Asse (turbine 3). Begin 2022 werden verhoogde trillingen vastgesteld aan het hoofdlager. Uit een analyse van het vet uit dit lager bleek dat er teveel metaaldeeltjes aanwezig waren, wat wees op een inwendige beschadiging. Na een periode van verhoogd toezicht en regelmatig 'flushen' (= vervangen) van het lagervet, besliste Siemens Gamesa – waarmee Ecopower het onderhoudscontract voor deze turbine heeft – om het hoofdlager te vervangen. Als we dit niet zouden doen, was het risico op bijkomende schade aan andere onderdelen (bv. de tandwielkast) groot. Het hoofdlager zit vastgeklemd op de hoofdas die de rotor met de tandwielkast verbindt.

Om dit lager te vervangen, wordt de volledige aandrijflijn, hoofdas - hoofdlager - tandwielkast – generator, uit de gondel gehesen. Daarna wordt de hoofdas, inclusief het hoofdlager, vervangen. Het lager zit immers via een knelpassing vast op de as en ter plaatse wisselen gaat niet. Om de aandrijflijn uit de gondel te hijsen legt men eerst de rotor met een gewicht van 47 ton neer. Daarna wordt het dak van de gondel verwijderd zodat de aandrijflijn bereikbaar is. Het neerleggen van de rotor is een complexe handeling waarvoor twee kranen nodig zijn: een grote, sterke en hoge kraan om de rotor te hijsen (> 110 meter) en een iets kleinere kraan om de rotor horizontaal te tillen. Omdat de kraanplaats onvoldoende groot is voor deze handeling, wordt een stuk van de aanpalende akker van composiet rijplaten voorzien. De werkzaamheden kunnen ook enkel doorgaan bij droog weer en maximale windsnelheden van 6 m/s.

Na al deze voorbereidende werken, haalden we op 13 september de rotor naar beneden. De dag daarna volgde de aandrijflijn om uiteindelijk de hoofdas te vervangen en alles terug te monteren. Na amper vier dagen was onze turbine in Asse terug operationeel!

Volg hieronder de reparatie in beeld.

Aanleg tijdelijke kraanplaats met composiet rijplaten.


Plaatdrukproeven om de stabiliteit van de kraanplaats na te gaan.


Zicht op de kraanplaats (foto met de drone van Ecopower).


Klaar om te hijsen.


Voorzichtig laten zakken.


Horizontaal brengen van de rotor.


Help, ik zit vast!


Reparatie compleet, klaar om terug groene burgerstroom te produceren voor onze coöperanten!