Op 1 januari 2022 stijgen de pelletprijzen in de Ecopower-webshop. U vindt de nieuwe prijzen in dit blogartikel. We verklaren ook waarom de prijzen de hoogte in gaan.


Een sterke prijsstijging: wat is de oorzaak?

De energieprijzen swingen de pan uit. De prijs voor stookolie, gas en elektriciteit* stijgt enorm. Ook in de houtsector zet die trend zich voort: de productiekosten van de houtpellets zijn het afgelopen half jaar sterk gestegen. Ecopower is genoodzaakt deze door te rekenen in de verkoopsprijs.

De kost voor hout is meer dan verdubbeld ten opzichte van de eerste helft van 2021. Deze prijsstijging heeft een aantal oorzaken:

  • Er is een verhoogde vraag naar houtproducten als grondstof door de economische heropleving.
  • Door de hoge energieprijzen is de vraag naar pellets toegenomen. De huidige productievolumes kunnen niet meer aan deze vraag voldoen.
  • Er wordt heel wat hout geëxporteerd waardoor lokaal de prijs van hout en bijproducten stijgt.

Ook de energiekosten voor de pelletfabriek en de kostprijs voor verpakkingsmateriaal zijn hoger dan enkele maanden geleden. Zowel het bronmateriaal als het productieproces zijn dus duurder geworden en dat vertaalt zich in de prijs.

Blijven pellets dan een goed alternatief om te verwarmen? Economisch gezien wel, want de prijzen van gas en stookolie zijn proportioneel sterker gestegen dan pelletprijzen. Ook vanuit ecologisch standpunt blijven de lokaal geproduceerde pellets van Ecopower een goede keuze.

Door de drukke eindejaarsperiode kunnen de verwerkings- en leveringstijden van de pellets oplopen.

*Meer over de elektriciteitsprijs bij Ecopower in dit blogartikel en op de prijspagina.

Nieuwe webshopprijzen

Ecopower werkt met kwartaalprijzen. De prijs voor januari 2022 tot en met maart 2022 staat in onderstaande tabel. Deze prijzen zijn inclusief btw. Bij de pellets in bulk is de levering inbegrepen. Voor de pellets per pallet is de prijs exclusief levering en exclusief de 10 euro consignatie voor de europallet.

Prijzen pellets
januari - maart

Pellets in zakjes

(€/pallet)

Pellets in bulk (€/ton)
0-2 ton

Pellets in bulk (€/ton)
2,1-3 ton

Pellets in bulk (€/ton)
3,1-4 ton

Pellets in bulk (€/ton)

> 4 ton

Coöperanten/
REScoop/EBEM

334

369

354

344

334

Niet-coöperanten

344

379

364

354

344

Geen briketten beschikbaar dit stookseizoen

Ecopower biedt dit stookseizoen helaas geen houtbriketten meer aan in de webshop. De fabriek focust op de productie van ons hoofdproduct, houtpellets in zakken en in bulk. De vraag naar pellets is zodanig gestegen dat we de bijlijn voor het maken van briketten tijdelijk stopzetten. We informeren iedereen zodra er weer briketten beschikbaar zijn via onze nieuwsbrief groene warmte.