Op moment van het verschijnen van dit artikel waren enkel de voorlopige prijzen voor 2022 gekend. De definitieve prijzen leest u in dit blogartikel en op onze prijspagina.In dit uitgebreide artikel geven we uitleg over de elektriciteitsprijs en de aankomende prijsstijging op 1 januari 2022. Ook blikken we alvast vooruit op de invoer van het capaciteitstarief waardoor de samenstelling van de elektriciteitsfactuur wijzigt vanaf 1 juli 2022.


Bij Ecopower maken de klanten hun stroom zelf

De coöperanten van Ecopower maken hun eigen groene burgerstroom, ze zijn immers mede-eigenaar van zonnepanelen, windturbines en kleine waterkrachtcentrales. De energie die we samen produceren, met de Ecopower-installaties én met de particuliere zonnepanelen van coöperanten met een digitale meter, delen we onder de leden. Niet enkel die van Ecopower trouwens, want intussen kunnen ook de leden van heel wat andere hernieuwbare-energiecoöperaties de burgerenergie van hun coöperatieve installaties afnemen via Ecopower.

Met dit unieke systeem vormen de klant-coöperanten van Ecopower één grote energie-gemeenschap van burgers die samen elektriciteit produceren en onder elkaar delen. Zonder winstbejag, met aandacht en zorg voor mens, milieu en maatschappij. De stroomlevering is voor Ecopower geen businessmodel om winst te maken, wel een vorm van deeleconomie onder burgers.

Samenstelling van de elektriciteitsfactuur

De elektriciteitsfactuur bestaat uit drie componenten: de energieprijs, de netkosten en de taksen. Bij Ecopower brengen we die samen tot één all-in-prijs.

De energieprijs is het gedeelte dat de leverancier zelf bepaalt. Bij Ecopower bevat die de prijs van de elektriciteit en de werkingskosten voor de levering (administratie en facturatie). De netkosten omvatten de transmissietarieven (voor het hoogspanningsnet van Elia) en de distributietarieven (voor het distributienet van Fluvius). Die laatste verschillen in elk netgebied. Tot slot bepalen ook de federale en de Vlaamse overheden een stukje van de elektriciteitsfactuur, namelijk de taksen, bijdragen en supplementen. Het gaat over de btw (21%), de Bijdrage Energie, de federale bijdrage, de Vlaamse Bijdrage Energiefonds, de inlevering van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten en het prosumententarief (enkel voor mensen met zonnepanelen en een terugdraaiende teller).

Enkel de energiekost gaat naar Ecopower, alle andere kosten worden geïnd via uw elektriciteitsfactuur en rechtstreeks doorgestort aan de verschillende netbeheerders en overheden.

Lees meer over de samenstelling van uw elektriciteitsfactuur op de website van de VREG.

Energiebesparing aanmoedigen dankzij een eenvoudige all-in-prijs

Ecopower heeft sinds de start van de elektriciteitslevering in 2003 een all-in-prijs. Die bevat niet enkel de component ‘elektriciteit’, maar ook alle distributie- en transportkosten, btw en heffingen. Enkel de grotere vaste kosten zoals de Vlaamse Bijdrage Energiefonds en het prosumententarief worden apart aangerekend. Er zijn geen vaste kosten voor administratie, aansluiting enz. Zo stimuleren we energiebesparing. Wie minder verbruikt, ziet zijn factuur meteen stevig dalen. Wie niks verbruikt, betaalt ook niks. Door de sterk uiteenlopende distributiekosten verschilt de all-in-prijs in elk netgebied. Het overzicht van de prijzen bij Ecopower vindt u op www.ecopower.be/prijs.

Geen verrassingen dankzij de vaste prijs

Wie klant is bij Ecopower verbruikt groene burgerstroom tegen een vaste prijs. Dat betekent dat u op elk moment weet hoeveel u betaalt en niet voor verrassingen komt te staan wanneer u een afrekening krijgt.

Plant Ecopower een prijswijziging? Dan wordt die twee maanden op voorhand aangekondigd, zoals bepaald in onze algemene voorwaarden. Op die manier geven we iedereen de tijd om – indien gewenst – op zoek te gaan naar een andere leverancier. Wilt u niet enkel een faire prijs, maar ook écht groene stroom die op een maatschappelijk verantwoorde manier geproduceerd wordt in België? Laat u dan niet leiden door commerciële vergelijkers of verkopers maar doe de v-test van de VREG én bekijk het klassement van Greenpeace en de
VREG-herkomstvergelijker vóór u een keuze maakt.

Waarom en wanneer wijzigt de prijs bij Ecopower?

In 2021 zijn de marktprijzen, na een stevige daling in 2020, enorm gestegen. Als gevolg daarvan gingen bij alle leveranciers de prijzen omhoog. Ecopower blijft daarentegen dezelfde prijs aanhouden in 2021. In de vergelijkende v-test is Ecopower daardoor al een tijdje ruimschoots de voordeligste voor verbruikers zonder én met zonnepanelen.

Qua prijszetting volgen we bij Ecopower die marktprijs, zonder de extreme pieken en de dalen mee te rekenen. Op die manier brengt onze stroomproductie, of we nu op de markt verkopen aan derden of verdelen onder de eigen coöperanten, steeds evenveel op. Ook kunnen we zo groene stroom aankopen van andere producenten, bijvoorbeeld de andere energiecoöperaties, die wel produceren maar zelf geen leveranciersvergunning hebben.

Kiezen we ervoor om de marktprijs niet te volgen? Dan zouden klanten massaal weggaan bij een structurele daling of moeten we klanten weigeren door een plotse grote instroom bij een stevige stijging. Door deze prijszetting en omdat we er geen bijkomende winst moeten uithalen, is Ecopower gemiddeld gunstig. Onze doelgroep zijn trouwens niet de klanten die steeds de goedkoopste willen en frequent van leverancier veranderen. Wel mensen die bewust kiezen voor lokale, 100% hernieuwbare en coöperatieve burgerstroom tegen een eerlijke en transparante prijs.

Nabije toekomst: prijsstijging en aparte aanrekening databeheerkost

Om het overzichtelijk te houden actualiseert Ecopower gewoonlijk de prijs op 1 januari. Op dat moment worden ook de distributiekosten aangepast. In september kondigen we de wijziging van het gedeelte ‘elektriciteit’ van onze all-in-prijs aan (drie maanden voor 1 januari).

Op 1 januari 2022 voeren we een prijsstijging van de component ‘elektriciteit’ door om weer in lijn te komen met de marktprijzen. Samen met de nieuwe distributiekosten wordt die verwerkt in de vaste Ecopower-prijs. Ook wijzigt de samenstelling van die all-in-prijs een beetje. We rekenen vanaf 1 januari namelijk ook de vaste jaarlijkse kost van netbeheerder Fluvius voor databeheer afzonderlijk aan (13,64 euro). Die is te groot om in de kWh-prijs te laten. Dat heeft wel een gunstig effect op de prijs per kWh.

Voor uw verbruik in 2021 wijzigt er dus niets, in 2022 passen we de voorschotfacturen aan aan de prijswijziging.


DistributienetbeheerderPrijs/kWh in euro 
(1 januari tot 30 juni 2022)*
Prijs/kWh in euro 
(1 maart tot 31 december 2021)**

Gaselwest

0,3296

0,2901

Fluvius Antwerpen 

0,2798

0,2403

Imewo

0,2971

0,2576

Intergem

0,2905

0,2510

Iveka

0,3123

0,2728

Iverlek

0,2990

0,2595

Sibelgas

0,3046

0,2651

Fluvius Limburg

0,2697

0,2302

Fluvius West

0,2750

0,2355

PBE

0,2853

0,2458
Terugleververgoeding0,064 €/kWh (excl. btw)0,044 €/kWh (excl. btw)

* Ecopower-prijzen voor groene burgerstroom per netgebied, geldig van 1 januari 2022 tot 30 juni 2022. Inclusief btw en heffingen, exclusief Bijdrage Energiefonds, databeheerkost Fluvius en eventueel prosumententarief. Onder voorbehoud van wijzigingen van transportkosten en heffingen.

** Ecopower-prijzen voor groene burgerstroom per netgebied, geldig van 1 maart 2021 tot 31 december 2021. Inclusief btw en heffingen, exclusief Bijdrage Energiefonds en eventueel prosumententarief.

Iets verdere toekomst: het capaciteitstarief

Op 1 juli 2022 wordt het capaciteitstarief ingevoerd – zo is het op dit ogenblik toch aangekondigd. Vanaf dan wordt ongeveer de helft van de kosten voor de netbeheerders niet meer verrekend op basis van uw verbruik – zoals nu het geval is – maar wel als een vaste kost. Die is gebaseerd op uw hoogste piekverbruik per maand (op kwartierbasis bekeken) en wordt berekend door het gemiddelde van die maandelijkse pieken over 12 maanden te nemen.

In de praktijk betekent dit dat u voordeliger uitkomt als u uw elektriciteitsverbruik spreidt. Voor gewone verbruikers zal er weinig verschil zijn. De vaste kost verhoogt en de kost per kWh wordt lager. Doorgaans hebben grotere verbruikers een hogere piek en kleinere verbruikers een lagere piek. Omdat het over een hoge vaste kost gaat, kan Ecopower die niet in de all-in-prijs verrekenen en moeten we die één op één doorrekenen. Een marktevolutie die onze prijs een beetje minder all-in maakt. Verdere communicatie volgt later in 2022.


Achtergrondinformatie

Meer weten over het capaciteitstarief? Bekijk het filmpje van VREG.

Berekenen welke impact deze verandering zal hebben op uw jaarfactuur? Surf naar de website van VREG.

Meer info over de recente prijsstijgingen op de elektriciteitsmarkt leest u in dit rapport van CREG).