*** de prijzen onderaan dit artikel waren voorlopige prijzen. Intussen zijn ook de distributiekosten voor 2019 gekend en hebben we de definitieve prijzen vanaf 1 januari 2019 berekend. U vindt ze op de pagina 'Prijs' ***


De elektriciteitsprijs van Ecopower verandert op 1 januari 2019. Dat gebeurt in twee stappen. Op dit moment kondigen we de prijswijziging aan van het gedeelte ‘elektriciteit’; het stukje van de kWh-prijs dat Ecopower zelf bepaalt. Deze eerste prijsverandering communiceren we nu al omdat onze algemene voorwaarden hiervoor een termijn van minimaal drie maanden bepalen. Onze coöperanten worden ook op de hoogte gebracht via de PowerPost.

Eind december verwachten we de nieuwe prijzen van de distributienetbeheerders, daar heeft Ecopower geen vat op. Zodra we die informatie hebben, bezorgen we alle klanten een persoonlijke communicatie met de exacte prijs per kWh vanaf 1 januari 2019 in zijn of haar netgebied.

Stijgende marktprijs

De totaalprijs per kWh bestaat uit elektriciteit, distributie- en transportkosten en heffingen, waaronder 21% btw. Het eerste stukje is voor Ecopower, het tweede voor de netbeheerders en het derde voor de overheid.

Ecopower volgt voor het gedeelte elektriciteit de marktprijs. De keuze voor een hogere of lagere prijs ten opzichte van de markt kan namelijk ongewenste effecten hebben. Het is voor onze klanten niet fijn om een veel te hoge prijs te betalen. Voor onze eigen projecten en voor bevriende producenten waar Ecopower stroom van aankoopt, zou het daarentegen ongewenst zijn om een te lage prijs te hanteren. Ook al kiezen we als burgercoöperatie voor een heel eigen aanpak, we spelen wel mee op de reguliere elektriciteitsmarkt. Daardoor zijn sterk afwijkende prijzen op lange termijn niet haalbaar. Het blijft overigens zo dat Ecopower geen extra winstmarges neemt op die marktprijs.

De marktprijs voor 2019 kondigt forse stijgingen aan. Die stijging volgen we, waardoor klanten vanaf 1 januari meer zullen betalen per kWh. Dat zal ook zo zijn bij andere leveranciers. Bij Ecopower betekent dit een gemiddelde prijsstijging van 2,73 cent per kWh.

Is deze prijsstijging gelinkt aan het recente nieuws over de kerncentrales?

Nee. De prijsbepaling van Ecopower speelt in op de prijsverandering die zich sinds april dit jaar aftekent op de markt als gevolg van talrijke factoren: de internationale en geopolitieke context, problemen met productie-installaties in België of in de buurlanden, foute beleidskeuzes, speculatie, correctie van de prijzen,… .

De timing van onze communicatie wordt bepaald door onze algemene voorwaarden: we informeren onze klanten steeds drie maanden op voorhand. De nieuwe prijzen werden vastgelegd voor het recente nieuws over de Belgische kerncentrales.Federale bijdragen

De nieuwe prijs zoals vermeld in de tabel hiernaast houdt niet alleen rekening met de gestegen marktprijs maar ook met een rechtzetting door de netbeheerders van de eerder te veel betaalde federale bijdragen. In de pers werd aangekondigd dat die zou terugbetaald worden via de elektriciteitsfactuur, wat Ecopower nu verrekent in de nieuwe kWh-prijs. Ook met de aangepaste quota en prijzen voor groene stroom en warmtekracht wordt rekening gehouden. Dat is de inlevering van certificaten die Ecopower - net zoals alle andere leveranciers - moet doen.

Zelfde manier van werken

Verder blijft de Ecopower-manier van werken hetzelfde. Alle klanten in hetzelfde netgebied betalen dezelfde vaste all-in-prijs per kilowattuur. Het verschil tussen de netgebieden schuilt in de distributiekosten.

De kosten voor prosumententarief en de bijdrage voor het Energiefonds worden net zoals voorheen een-op-een doorgerekend.
Prijzen vergelijken?

De Ecopower-prijsberekenaar en de onafhankelijke prijssimulator VREG (vtest.vreg.be) rekenen vanaf december 2018 met onderstaande nieuwe prijzen. Vanaf januari 2019 worden overal de nieuwe prijzen gehanteerd aangepast aan de reële distributiekosten.


Tabel: Prijzen in € per kWh vanaf 1 januari 2019 onder voorbehoud van wijziging van distributie- en transportkosten.

Netbeheerder

€ per kWh vanaf 1 januari 2019

Gaselwest

0,3217

IMEA

0,2696

IMEWO

0,2837

Intergem*

0,2648

IVEKA*

0,2825

IVERLEK

0,2825

Sibelgas

0,2982

Inter-energa

0,2643

Infrax-West

0,2788

IVEG

0,2974

PBE

0,2749

 * Voor de netgebieden Intergem en IVEKA sloop er een foutje in de prijstabel in de PowerPost. Onze oprechte excuses. We drukten de rechtzetting op de omslag van de Powerpost en brachten onze klanten met een aansluiting in deze netgebieden ook persoonlijk op de hoogte.