Op zaterdag 11 april vond de algemene vergadering van Ecopower plaats, volledig digitaal. Meer dan 600 coöperanten volgden de presentatie van bij hen thuis. Hoewel het in het begin voor iedereen wat zoeken was – vooral met de stemprocedure – verliep alles uiteindelijk vlot. Een kort verslag.

Karel Derveaux modereerde deze digitale vergadering. Meteen een afscheid als bestuurder sinds 1998, want hij beëindigt zijn bestuursmandaat. We bedanken hem voor zijn inzet en loyaliteit. Hij blijft 100% actief voor Ecopower als ervaren projectverantwoordelijke.

Opstelling van de streaming in het Ecopower-kantoor in Berchem. Van links naar rechts: Karel Derveaux, Hilde Smets, Tom Willems en Mark Van den Borre.

Informatieve sessies vooraf

Een digitale vergadering is natuurlijk niet hetzelfde als elkaar op een zonnige dag in levenden lijve ontmoeten. Voor de algemene vergadering hadden we al informatieve en interactieve sessies achter de rug. Dat deden we om gehoor te geven aan vragen of bezorgdheid van de coöperanten en om hen toch te kunnen ‘ontmoeten’. We planden er vijf, het werden er uiteindelijk achttien omdat er zoveel mensen wilden deelnemen. Een teken dat onze coöperanten begaan zijn met Ecopower. Dat bleek ook uit de vele vragen die tijdens deze sessies en via e-mail gesteld werden. We groepeerden ze samen met hun uitgebreide antwoorden op onze website.

Financieel

We sluiten 2019 af met een winst van 1,5 miljoen euro. De av besliste om een dividend van 2% uit te keren. Dat wordt in juni 2020 gestort. Ruim 400.000 euro gaat in reserve. De omzet is ruim 36 miljoen euro. Dat komt grotendeels uit de levering van elektriciteit - 88,8 miljoen kWh elektriciteit - en ook van de verkoop van houtpellets en briketten – ruim 20.000 ton.

De jaarrekening zoals die bij de nationale bank wordt neergelegd, vindt u hier.

Projecten

We startten in 2019 met de bouw van de windturbine in Eeklo aan de Huysmanhoeve. Na een forse tegenslag – de leverancier kwam in de problemen en kon de bouw niet uitvoeren - en dankzij veel inzet en enthousiasme van het projectteam, staat de windturbine in 2020 rechtop. Daarnaast zitten er heel wat windprojecten in de pijplijn. Alle details over deze projecten en hun status, vindt u bij onze investeringen.
Vooral in Vlaams-Brabant realiseerden we in 2019 voor 170.000 euro aan zonprojecten. Voor 2020 staan onder meer Tervuren, Leuven en projecten via het raamcontract van de VEB op de planning. Verder investeert Ecopower in 2020 mee in warmtenetten in Eeklo en Mortsel-Edegem.

Jaarverslag

Ook het jaarverslag goten we dit jaar in een digitaal jasje. U ontdekt het hier.
We raden aan om het jaarverslag niet af te drukken. Indien u toch wil afdrukken, is dit de betere pdf-versie.

Verkiezing controlerende vennoten

Dit jaar stemden we opnieuw voor controlerende vennoten. Louis Chabert, Rembert De Blander, Lieven De Wintere, Serge van Passen en Guy Vundelinckx zijn verkozen. We danken onze uittredende controlerende vennoten. Talita Heyijmerink en Marko Bosman - zij hebben de afgelopen zes jaar de werking van Ecopower gevolgd voor de algemene vergadering. - en Luc Sabbe en Kristof Descheemaeker - die deden dat de afgelopen drie jaar.

Verslag algemene vergadering 2020

Het uitgebreide verslag van deze algemene vergadering leest u in de PowerPost die in juni bij u in de bus valt. Samen met de uitnodiging voor de energiecafés in oktober, waar we hopen u opnieuw in het echt te ontmoeten.