IRO vzw, de aankoopcentrale van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, heeft een openbare aanbesteding uitgeschreven voor diensten i.v.m. energiebesparing en voor de installatie van zonnepanelen op de schooldaken. Er werd een raamovereenkomst afgesloten met het winnende consortium van zes burgercoöperaties en vijf studiebureaus. Het project Klimaatscholen 2050 was een feit.

Naast Ecopower zijn de deelnemende partners de burgercoöperaties BeauVentEnergentPajoPowerStroomvloed en ZuidtrAnt en de studiebureaus Bas BouwenEfika Engineering, EnergieIDBureau 9000 en Zero Emission Solutions.

Het project Klimaatscholen 2050 is drieledig: lokale, groene energie opwekken met zonnepanelen, energiebesparende maatregelen uitvoeren en het energieverbruik en de besparingen nauwgezet opvolgen. De drie trajecten kunnen los van elkaar gevolgd worden, maar uiteraard levert een geïntegreerde aanpak de grootste besparing op.

Klimaatscholen 2050 wil de school helpen om een langetermijnvisie voor het energiebeleid van de school uit te werken en dat beleid ook samen met de school omzetten in de praktijk.

Wat kunt u nu doen?

Alle katholieke scholen in Vlaanderen kregen een e-mail met uitgebreide info en de vraag of ze graag willen meewerken. We hebben al veel positieve reacties gekregen, maar heel wat scholen kunnen vast nog een duwtje in de rug gebruiken.

Heeft u als ouder, leerkracht, leerling of buurtbewoner een relatie met een katholieke school in Vlaanderen? Neem dan contact op met de directie, het oudercomité of de energiecoördinator van de school en spoor hen aan om contact op te nemen met info(at)klimaatscholen2050.be. Heeft de school de info van Klimaatscholen 2050 nog niet ontvangen? Dan kunt u, of uw zoon of dochter, de eerste aanzet geven en meteen ook doorverwijzen naar www.klimaatscholen2050.be.

Als de school mee in het project stapt, krijgt u als burger ook de kans om mee te investeren in de zonnepanelen via een van de deelnemende burgercoöperaties.

Wat houdt het project Klimaatscholen 2050 precies in?

Zonnepanelen

Ten eerste zijn de zes energiecoöperaties, waaronder Ecopower, op zoek zijn naar geschikte daken om zonnepanelen te installeren. Als de school zich engageert en een geschikt dak heeft, zorgt Klimaatscholen 2050 voor het studiewerk, de installatie en de financiering van de zonnepanelen. De zonne-installatie wordt voor 20 jaar beheerd en opgevolgd door Klimaatscholen 2050, daarna wordt ze kosteloos eigendom van de school. De school neemt de hernieuwbare, lokaal opgewekte energie af tegen voordeeltarief.

Zo vergroenen we de energiemarkt en bespaart de school op haar energiefactuur zonder eigen inspanning of investering.

In het verleden legde Ecopower al coöperatieve zonnepanelen op het dak van meer dan honderd scholen waaronder KA Redingenhof in Leuven (foto) en de Vrije Katholieke Basisschool Sint-Lutgardis in Zandbergen. Ook de andere energiecoöperaties hebben gelijkaardige ervaringen, maar het potentieel is nog gigantisch!

Verbruik en besparingen opvolgen

Ten tweede kan de school haar energieverbruik en de besparingen gratis opvolgen via het online monitorplatform EnergieID. Net zoals het plaatsen van de zonnepanelen is ook deze dienst gratis. Zo ziet de school meteen hoeveel er bespaard wordt en of de geleverde inspanningen om minder te verbruiken ook resultaat hebben. Op basis van de meetgegevens kan de school haar energiebeleid bijsturen waar nodig.

Energierenovatie en -besparing

Tot slot is er het energierenovatietraject. Het is goed om voor lokale, groene energie te kiezen, maar ook het verbruik moet drastisch verminderen. In de meeste schoolgebouwen is er nog erg veel ruimte voor energiebesparende maatregelen. Denk aan isolatie, het correct afstellen van de bestaande installaties, het vervangen van verouderde toestellen, … Dit begeleidingstraject is niet gratis, maar rendeert wel op termijn.

Meer informatie op www.klimaatscholen2050.be.

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no 649767. The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.