Na de lancering van Klimaatscholen 2050 in februari, worden in oktober 2018 de eerste zonne-installaties geplaatst bij basisschool de Ark in Leuven. Klimaatscholen 2050 is de naam van het raamcontract dat de aankoopcentrale van het katholieke onderwijs (vzw DOKO, waar vzw IRO nu deel van uitmaakt) sloot met zes burgercoöperaties voor hernieuwbare energie, waaronder Ecopower. De Ark stelde zich samen met bijna 200 andere scholen kandidaat voor het opwekken van lokale zonne-energie op de schooldaken gefinancierd met burgerkapitaal. Details van het project kunt u raadplegen in de projectfiche.

Win-win-win

De Ark was al langer vragende partij om zonnepanelen te plaatsen. Voorwaarde was wel dat het de school niets zou kosten. Het aanbod van Klimaatscholen 2050 kwam dan ook als geroepen. De investering wordt immers volledig gedragen door de zes energiecoöperaties die de zonneprojecten voor Klimaatscholen 2050 uitvoeren. 

Klimaatscholen 2050Ook ouders, leerkrachten, buurtbewoners en sympathisanten kunnen mee investeren in de zonnepanelen door een aandeel te kopen van Ecopower of een van de andere vijf coöperaties. Zo stroomt ook de winst lokaal terug.

De zonnepanelen op de Ark zullen naar schatting jaarlijks 29.000 kWh groene elektriciteit produceren. De school neemt deze stroom rechtstreeks af tegen voordelig tarief en bespaart zo elk jaar ongeveer 2000 euro op haar elektriciteitsfactuur. De eerste 20 jaar staat Klimaatscholen 2050 in voor het beheer van de zonne-installaties, daarna worden ze kosteloos eigendom van de school.

Het eerste van vele?

LICHT Leuven

De twee gebouwen van de Ark liggen in Kessel-Lo en Heverlee, deelgemeenten van Leuven. Vorig jaar lanceerde Ecopower samen met de stad en met vzw Leuven2030 een strategisch partnerschap om de energietransitie in Leuven en omgeving vorm te geven en te versnellen: LICHT Leuven. LICHT staat voor Lokaal Initiatief voor een Coöperatieve, Hernieuwbare Transitie. Dit coöperatieve zonneproject op de Ark is een mooi voorbeeld van rechtstreekse burgerparticipatie in de Leuvense energietransitie. Een voorbeeld dat hopelijk inspirerend werkt in Leuven en ver daarbuiten!

Inschrijven voor Klimaatscholen 2050 kan nog steeds via www.klimaatscholen2050.be.

Meer over de werking van LICHT Leuven leest u op www.lichtleuven.be.