Van 18 tot 25 oktober vindt de jaarlijkse Move Your Money Week plaats. Met het initiatief wil de organisatie FairFin Belgen bewust maken van de negatieve impact die hun spaargeld vaak heeft op mens en milieu. Zoals het recente rapport ‘De Staat van de Banken’ en de geüpdatete Bankwijzer aantonen, wordt het kapitaal op spaarboekjes en in pensioenfondsen nog al te vaak geïnvesteerd in wapens, fossiele brandstoffen en andere activiteiten die het klimaat en de mensenrechten schaden. Vooral de traditionele grootbanken doen het slecht.

(Grafiek: Bankwijzer. Meer info en details op www.bankwijzer.be)

Investeer in de duurzame, lokale economie

Waarom geen deel van uw spaargeld investeren in de reële, duurzame en lokale economie? Een goed voorbeeld zijn (energie)coöperaties. Coöperatieve bedrijven die de ICA-principes volgen, plaatsen maatschappelijke en ecologische meerwaarde boven financiële. In Vlaanderen worden deze energiecoöperaties verenigd en vertegenwoordigd door REScoop Vlaanderen. Ze oogsten gezamenlijk een deel van de omgevingsenergie voor eigen gebruik, bijvoorbeeld uit zon en wind. De opbrengst daarvan vloeit lokaal terug: naar de coöperanten via de energiefactuur en het dividend, of naar nieuwe projecten voor hernieuwbare energie en energiebesparing.

Op zoek naar een lokale energiecoöperatie?

Benieuwd naar de duurzame-energiecoöperaties die rechtstreekse burgerparticipatie aanbieden? U vindt het overzicht voor Vlaanderen op de website van REScoop Vlaanderen (REScoop staat voor Renewable Energy Sources Cooperatives). Belangrijk bij rechtstreekse participatie is mede-eigenaarschap, autonomie en democratie. Wie coöperant wordt, is meteen ook mede-eigenaar van de installaties en van de geproduceerde energie en krijgt inspraak in het beleid via democratische controle.

Energiecoöperatie Ecopower is lid van REScoop Vlaanderen en van REScoop.eu en is trouw aan de ICA-pricpes. U kunt op elk moment coöperant worden van Ecopower. Als u in Vlaanderen woont, kunt u ook klant worden en de geproduceerde elektriciteit van uw eigen hernieuwbare-energie-installaties afnemen. Ecopower produceert en verkoopt ook groene warmte. Alle informatie vindt u op www.ecopower.be.

Meer weten over de werking van een energiecoöperatie? Greenpeace legt het glashelder uit in dit filmpje.

Meer weten over een bepaalde coöperatie? Kijk eens op de website en neem gerust contact met hen op. Burgercoöperaties verenigen burgers en dragen transparantie, democratie en samenwerking hoog in het vaandel. Ze beantwoorden dan ook met plezier uw vragen.


Op zoek naar een duurzaam energieproject?

Wilt u graag investeren in een specifiek project op zoek naar burgerkapitaal? De Waalse koepel voor hernieuwbare energie APERe bouwde met de steun van de Waalse en Brusselse overheid een website om lopende, Belgische projecten te promoten voor burgerparticipatie. Op www.coopalacarte.be vindt u sinds kort ook projecten terug van Vlaamse coöperaties. Bovendien kunt u er uw coöperatieve portefeuille beheren door uw investeringen toe te voegen, zo bewaart u het overzicht over uw coöperatieve aandelen en uw rendement.

Meer over FairFin en Move Your Money?

In het kader van de Move Your Money Week worden ook allerhande beurzen en activiteiten georganiseerd. U vindt het programma op de website. Meer informatie over FairFin en hun recente studies over het bankwezen en de financiële sector vindt u op www.fairfin.be.