Naar aanleiding van de algemene vergadering op zaterdag 14 april presenteren we u in dit artikel een beknopte terugblik op 2017 en een vooruitblik naar 2018. Deze informatie is meteen de kapstok voor het jaarverslag en voor de presentie op de algemene vergadering, waar we dieper ingaan op de actuele cijfers en werking van Ecopower. Alle coöperanten zijn van harte welkom op zaterdag 14 april in Leuven.

De agenda en de praktische info voor de algemene vergadering vindt u in onze kalender via deze link.

Windstil

Een simulatiebeeld van de windturbines in Ranst
op de terreinen van water-link.

De daverende actie in het projectteam voor nieuwe investeringsprojecten in 2017 vertaalde zich niet in nieuwe projecten in dit kalenderjaar. We werkten de windturbines in Beersel, de haven van Gent en Falmagne af en stoomden nieuwe projecten klaar.

In 2018 starten we met de bouw van drie windturbines langs het Albertkanaal in Ranst en een windturbine in Eeklo, bij de expresweg. Voor heel wat andere dossiers worden vergunningen aangevraagd.

Met de toegenomen productiecapaciteit van de jaren voordien, heeft de coöperatie een grotere elektriciteitsproductie dan ooit. Een bijzonder matig windjaar 2017 tempert het resultaat. We produceerden 88,8 miljoen kWh in 2017.

Het aantal coöperanten dat in deze installaties investeerde, steeg van 50.393 naar 52.937. Met een gezamenlijk kapitaal van 51.923.500 euro.

Progressie

Voor het eerst produceert Ecopower meer elektriciteit dan het levert aan al zijn klanten. Ook al omdat onze klanten steevast zuiniger worden in hun verbruik. Ecopower leverde 85,7 miljoen kWh in 2017. Het aantal klanten steeg in 2017 van 41.586 naar 43.662. Ecopower telt eind 2017 39 personeelsleden.

De prijs van de elektriciteit voor de eindgebruiker daalde in 2017, ondanks een stijging van de distributiekosten. De marktprijs van de elektriciteit, die als referentie geldt, zakte voor 2017. Goed voor de eindklant, minder goed voor de rendabiliteit van onze productie-installaties.

Op 1 januari 2018 daalde de elektriciteitsfactuur een beetje voor de meeste klanten, omdat de netkosten en de bijdrage voor het energiefonds dalen. Voor particuliere aansluitingen waar iemand gedomicilieerd is (officieel ingeschreven bij de gemeente), is de bijdrage nog 5,04 euro per jaar. Voor andere aansluitingen is het 94,44 euro per jaar.

Behalve de algemene vergadering werden er nog acht ontmoetingsmomenten georganiseerd in 2017: de Energiecafés. Daar konden we rekenen op 650 aanwezigen en vooral op heel veel inbreng van de coöperanten. Het verslag van de Energiecafés leest u hier.

Warmte

Bezoekers bij de silo's van de pelletfabriek
in Ham (foto: Liesje Harteveld)

Het netwerk voor pellet- en brikettenverkoop groeit. De productie volgt die lijn en steeg in het kalenderjaar 2017 naar meer dan 10.000 ton op jaarbasis. Pellets zijn een brandstof die volgens strikte normen wordt gemaakt. Ecopower kiest bovendien voor lokaal hout. De pellets worden gestookt in een geautomatiseerde kachel of ketel die ook voldoet aan strikte normen. Het resultaat is een optimale verbranding met een uitzonderlijk hoog rendement.

In 2018 voorzien we een verdere uitbouw van verkoop en productie. Binnen enkele jaren moeten we ruim 30.000 ton op jaarbasis verkopen en produceren.

Innovatie

In het Europese project REScoop Plus werken de hernieuwbare-energiecoöperaties in Europa samen om te onderzoeken waarom hun klanten jaar na jaar minder energie verbruiken. We leren ook van elkaar om verbeteringen in onze werking te realiseren.

Ecopower lanceert hiervoor een enquête. We willen graag dat zo veel mogelijk van onze coöperanten de enquête invullen, dat kan via deze link. Zo helpt u ons en vrienden in heel Europa.

Via het project REScoop Mecise werkt Ecopower een Ecotraject uit. Het moet mensen helpen om de plannen om te investeren in energiebesparing ook echt uit te voeren.

In 2018 zal het Ecotraject in heel Vlaanderen uitgerold worden.

Met de projecten Nobel Grid en Wise Grid leert Ecopower bij over slimme meters en slimme netten. Bij een aantal van onze klanten installeren we een digitale meter. Zo krijgen we inzicht in het reële verbruik van onze klanten en kunnen we testen doen. Zo simuleerden we onze coöperatieve energiecentrale op kwartierbasis over een heel jaar: alle productie (eigen en gekocht) tegenover al het verbruik in de coöperatie (zie grafiek onderaan de pagina). Dat resulteert heel vaak in overschot (groen), soms in een klein tekort (blauw) en enkele keren in een groter tekort (rood). Om de balans in evenwicht te krijgen, testen we eerst met acties van de gebruiker. Later ook met batterijen en elektrische wagens.

De 'coopbalance' van Ecopower, een belangrijke oefening in ons streven naar netevenwicht (Grafiek: EnergieID)

In de projecten Buurzame Stroom in Gent en Circular South in Antwerpen streven we die balans ook na op wijkniveau. Dit kan op termijn helpen om maximaal te investeren in lokale, hernieuwbare energie, zonder dat er extra elektriciteitskabels de grond in moeten. In Leuven zijn we met het project LICHT Leuven partner van de stad om maximaal in te zetten op hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik. In Mechelen is Ecopower partner van de stad voor de ontwikkeling van windturbines. In Eeklo onderzoekt een consortium met Ecopower de ontwikkeling van een warmtenet. Als na het studiewerk ook blijkt dat dit een rendabel project is, kan de aanleg pas starten.