Energiecoöperaties Bronsgroen en Ecopower voerden op 14 januari 2017 samen actie op de markt in Genk om de steun te vragen van de Genkse bevolking. Voorbijgangers konden informatie krijgen en de petitie voor meer energiedemocratie tekenen. Nog niet getekend? Het kan ook online: https://goo.gl/vAKSra!

Waarom voeren we actie?

De taart is slecht verdeeld in Genk. Alle windturbines op het grondgebied van de stad zijn in handen van bedrijven waardoor burgers nauwelijks kunnen participeren. De installaties staan in Genk maar de winst stroomt weg.

Een coöperatief model

Bronsgroen en Ecopower ijveren voor een democratisering van het energiebeleid door de stadsbewoners te laten participeren via een coöperatief model. Zo plukken de Genkenaren zelf de vruchten van de wind die door hun stad waait. Traditionele bedrijven staan niet vaak open voor financiële en bestuurlijke inspraak door burgers. Bronsgroen en Ecopower doen dat wel, we zijn namelijk burgercoöperaties. We werken volgens de ICA-principes en plaatsen maatschappelijke en ecologische winst boven financiële winst.

Energiearmoede in Genk

Steeds meer Genkenaren hebben moeite om hun energiefactuur te betalen. Dat staat in schril contrast tot de bedrijven die de opbrengsten van de windturbines opstrijken. Bronsgroen is verankerd in Limburg en heeft een sociaal oogmerk. De coöperatie wil de opbrengsten van de windturbines gebruiken om energiearmoede in Genk aan te pakken in samenwerking met het stadsbestuur, het OCMW, Nieuw Dak, armoedeverenigingen, etc.

De Ford-site: een nieuwe kans

Op de Ford-terreinen krijgen nieuwe bedrijven de kans om zich in 2017 te ontwikkelen. Ecopower en Bronsgroen vragen aan het stadsbestuur, de Dienst voor de Scheepvaart en de Participatie Maatschappij Vlaanderen om rekening te houden met de inwoners van de stad Genk door hen de mogelijkheid te bieden om te participeren in de nieuwe energieprojecten. Op de Ford-site is er nog plaats voor twee nieuwe windturbines.

Zet onze vraag kracht bij en teken de online petitie via deze link: https://goo.gl/vAKSra

Meer informatie vindt u op de website van Bronsgroen of bij Guido Nuttin via guido.nuttin (at) gmail.com.