Naar aanleiding van de algemene vergadering maken we de balans op van het afgelopen jaar. We bikken terug in realisaties en cijfers en kijken vooruit naar het komende jaar. Meer details publiceren we binnenkort in het jaarverslag.


Zou 2022 de geschiedenis ingaan als een kantelmoment?

Iedereen lijkt er nu wel van overtuigd dat het einde verhaal is voor aardgas. De energiecrisis toonde de urgentie van energie-onafhankelijkheid en meer lokale hernieuwbare energie. Ze zorgde daarnaast voor heel wat spanning. Ook bij Ecopower. Marktprijzen stegen naar een hoogtepunt in augustus om daarna weer wat te zakken – maar ze blijven hoog.

Wie burgerstroom van Ecopower verbruikt deed ruim voordeel in 2022. Voor een gemiddelde coöperatieve klant was de factuur 500 euro lager dan het marktgemiddelde. Omdat onze kosten bij hoge marktprijzen ook veel hoger zijn, schakelde Ecopower eind 2022 over naar een nieuwe prijsformule: half vast en half variabel. Deze formule levert ook in 2023 een gunstige prijs op. Ze zorgt bovendien voor een gezonde combinatie van stabiliteit (dankzij de eigen stroomproductie) en flexibiliteit (dankzij de deels variabele prijs). Stijgen de marktprijzen en daarmee ook de kosten weer? Dan volgt de helft van onze prijs die stijging. Bij dalende prijzen blijven de inkomsten voor de projecten toch voldoende.

De dienst marktwerking volgt dit nauwgezet op en zet flinke stappen vooruit: met een project om dynamische prijzen mogelijk te maken en een project om in te spelen op flexibiliteit.

Goed nieuws van het investeringsfront

Ecopower bouwt twee windturbines in Schelle en twee windturbines in Lille. Die worden in 2023 in dienst genomen. Eerst is Schelle aan de beurt, op 1 mei, waardoor er vanaf die datum  alvast 3000 klanten bij kunnen komen. Daar zijn we na meer dan een jaar klantenstop erg blij mee. In 2024 staan investeringen in drie windturbines in Ranst en een in Bilzen op het programma.

Ondertussen investeren we volop in zonneprojecten: 2 MW in 2022 en 4 MW in 2023.

We werken aan nieuwe windprojecten, grotere zonneprojecten, coöperatieve warmtenetten en een ambitieus plan op zee. Samen met alle hernieuwbare-energiecoöperaties in België gaan we met SeaCoop voor burgerparticipatie in de nieuwe offshore windparken.

Financiële balans

De pelletfabriek had een behoorlijk jaar. We sleepten nog een aantal ongunstige contracten mee van 2021 en de prijzen voor energie en grondstoffen hadden impact op de productieprijs. De gestegen verkoopprijzen in 2022 hebben gelukkig veel goedgemaakt. Het blijft wel een moeilijke markt.

In 2022 was er - vergelijkbaar met 2021 - opnieuw weinig windproductie. De zonneprojecten deden het wel heel goed. Het totale verbruik en het aantal klanten bleef nagenoeg gelijk, onder andere door de contractstop.

Ecopower sluit het jaar af met winst, de detailcijfers publiceren we in het jaarverslag.

Voor het juiste perspectief mag u daarbij niet vergeten dat die winst een veelvoud kleiner is dan het voordeel dat alle klanten samen hebben gehad dankzij de lage prijs voor groene burgerstroom in 2022.

Maatschappelijke meerwaarde

Daarnaast werkten we aan de maatschappelijke impact en sociale cohesie van onze burgercoöperatie. We zetten stappen in een project met de stad Eeklo dat voor mensen in energiearmoede de financiële drempel wegneemt om lid te worden van Ecopower, we testen in Leuven hoe we coöperanten kunnen activeren in de energietransitie en we lanceerden een solidariteitscampagne om de energiepremie te schenken aan lidorganisaties van het Netwerk tegen Armoede.

Ook onderzoeken we manieren om de ledenbetrokkenheid te versterken en te diversifiëren. In ons bestuur zetelen nu alvast evenveel mannen als vrouwen. Dat willen we graag op alle niveaus van participatie.


Dit smaakt naar meer? Van harte welkom op 29 april 2023 op de algemene vergadering en de coöperatieve infomarkt achteraf in Brussel. U kunt ook kiezen om digitaal deel te nemen. Alle info op www.ecopower.be/av2023.