Vlaanderen moet tegen 2020 doelstellingen halen voor hernieuwbare energie. Omdat windenergie op land een hernieuwbare energiebron is tegen lage kosten, wil Vlaanderen de ontwikkeling van windenergie op land versnellen. Daarom kondigden de ministers van Energie (toen nog Annemie Turtelboom) en Omgeving (nog altijd Joke Schauvliege) op 20 maart 2015 een Fast Lane voor windenergie aan. De bedoeling was om in 2015 een aantal producten klaar te hebben, waarop het beleid kon verder bouwen. De aangekondigde potentieelstudie voor windenergie op land heeft ondertussen al een jaar vertraging opgelopen. Er wordt nog gewerkt aan een praktijkgids met goede voorbeelden voor de ontwikkeling van windenergie op land. Een juridische werkgroep zoekt nog uit hoe een aantal knelpunten aangepakt kunnen worden.

Na de ontwikkeling van al dit theoretisch studiemateriaal, zal men uiteindelijk het overleg met lokale besturen en het middenveld moeten opstarten. Het vooroverleg, dat juist nodig is voor een meer gedragen ontwikkeling van windenergie, wordt door de Fast Lane eigenlijk uitgesteld, waardoor de Fast Lane meer op een Slow Lane begint te lijken...

Ecopower volgt de ontwikkelingen op. Samen met de milieubeweging hebben de energiecoöperaties vorig jaar een discussienota overhandigd aan de bevoegde kabinetten en administraties. Ecopower zal de uitwerking van de Fast Lane beoordelen volgens het aangereikte kader.

Lees hier de discussienota met aanbevelingen voor een succesvolle Fast Lane wind:

Download »

Tom Willems