Waarom investeerde Ecopower in NewB?

NewB, opgericht in 2011, timmert al enkele jaren aan de weg naar een ethische en duurzame Belgische bank. Het doel? Zorgen dat het geld op uw bankrekening kan bijdragen aan een samenleving die onze planeet en de mensenrechten respecteert. Het verwondert niet dat NewB kiest voor het coöperatieve model, dat maatschappelijke meerwaarde boven financiële winst plaatst.

Vorig jaar bedroeg het geld op Belgische spaarrekeningen meer dan 260 miljard euro. Volgens de Waalse organisatie Financité, dat samen met Vlaamse zusterorganisatie Fairfin een label geeft aan investeringsproducten, wordt slechts 1% van dit bedrag besteed aan duurzaam sparen. Hoe kunnen we anno 2019 rechtvaardigen dat banken nog steeds massaal investeren in fossiele brandstoffen met het spaargeld van hun klanten?

Energiecoöperatie Ecopower, die zelf met trots het Fairfin-label draagt en in 2017 de Fairfin Award / Prix Financité won, staat achter de missie van NewB. We werden daarom in oktober 2019 aandeelhouder van de coöperatieve bank in oprichting door de aankoop van één A-aandeel ter waarde van 2000 euro.


Waarom communiceert Ecopower hier nu over?

NewB zit in een cruciale fase: van 25 oktober 2019 tot 27 november 2019 loopt er een campagne om 30 miljoen euro kapitaal op te halen. Dit kapitaal is nodig om een banklicentie te verkrijgen. In dat kader past onze toetreding als coöperant en ook de publicatie van dit artikel. Daarnaast kondigden we de investering aan in de PowerPost van oktober zonder echter het bredere plaatje of het bedrag te vermelden.

Tot de kerntaken van Ecopower behoort onder meer het sensibiliseren en informeren van de coöperanten en de samenleving, enerzijds over hernieuwbare energie en anderzijds over het creëren van een coöperatieve economie ten dienste van mens en maatschappij.

Coöperanten van Ecopower kiezen er bewust voor om door de aankoop van een of meerdere aandelen een stukje van hun spaargeld te investeren in de reële, lokale, duurzame economie. Wie ook klant is, zorgt er bovendien voor dat het geld van zijn elektriciteitsfactuur niet naar het buitenland wegstroomt of naar grote, internationale investeringsfondsen.

We denken daarom dat onze coöperanten en klanten mogelijk geïnteresseerd zijn in de plannen van NewB. De publicatie van dit artikel betekent geen oproep vanuit Ecopower om te investeren. Wel willen we NewB onder de aandacht brengen en verwijzen we iedereen met interesse graag door naar de uitgebreide informatie die NewB ter beschikking stelt over het bankinitiatief, de lopende campagne en de kapitaalsophaling. Zoals bij elke investering van kapitaal is het van groot belang dat u zich goed informeert over de mogelijke risico’s die hieraan verbonden zijn via de statuten en de prospectus of de samenvattende informatie op de website van NewB.

Wie meer wilt weten vindt alle informatie op www.newb.coop.

Volg ook het reilen en zeilen van NewB op Facebook en Twitter!

Iedereen is ook van hart welkom op de informatieavonden die NewB organiseert tussen 18 en 26 november. U vindt hier het overzicht van alle locaties en data.