Ecopower is een Vlaamse energiecoöperatie: een echte REScoop die werkt volgens de internationale principes van het coöperatief ondernemen (ICA principes). Ecopower verzamelt ca. 50.000 burgers in Vlaanderen die samen investeren in hernieuwbare energie. De coöperanten zijn werkelijk mede-eigenaar van de installaties, ze hebben een gelijke stem in het bestuur van hun coöperatie en kunnen genieten van de geoogste hernieuwbare energie: zon, wind, waterkracht en duurzame biomassa. De coöperatie staat open voor iedereen. De bedoeling is zoveel mogelijk burgers actief te betrekken bij de energietransitie.

Ecopower blijft zich inzetten om de oogst en omzetting van hernieuwbare energie in Vlaanderen te verwezenlijken en deze in Vlaanderen te verankeren, door zoveel mogelijk burgers actief te betrekken. Als een windturbine groene elektriciteit kan leveren voor 1500 gezinnen, dan is het effectief ook de bedoeling om 1500 gezinnen te betrekken; te beginnen bij de huishoudens in de omgeving van het project.

Daartoe zet Ecopower zich in om vergunningen te verkrijgen voor windprojecten in zones die aangeduid werden in lokale of regionale windplannen zoals bijvoorbeeld te Mol, St-Truiden, Ranst, Duffel, Bilzen, Schoten …. Samen gaat dit over de opwekking van ongeveer 85 miljoen kWh groene stroom per jaar, goed voor een jaarlijkse CO2-besparing van 65 kton (een kton is duizend ton of een miljoen kilogram). Ecopower werkt hierbij nauw samen met de lokale besturen, administraties, burgers en verenigingen uit de omgeving en rekent op de steun van de Vlaamse regering om dit te helpen verwezenlijken.

Ecopower is ook leverancier van elektriciteit in Vlaanderen en levert de productie van zijn installaties rechtstreeks aan de leden van de coöperatie.

Naast de productie en levering van groene elektriciteit, doet Ecopower ook aan sensibilisering rond energiebesparing. Hiervoor kunnen coöperanten het energiemonitoringsprogramma van EnergieID gebruiken. Wie wil kan niet enkel het eigen verbruik monitoren maar ook op vrijwillige basis onderling vergelijken en advies vragen voor verbeterpunten. We zien dan ook dat het energieverbruik van onze leden veel lager ligt dan het Vlaamse gemiddelde en systematisch blijft dalen.

Verder volgt Ecopower de ontwikkelingen van slimme meters op de voet via participatie in het Europese project Nobel Grid. Ecopower wil in de toekomst zijn coöperanten ertoe aanzetten om hun energievraag beter af te stemmen op het aanbod van hernieuwbare elektriciteit. Hierdoor kan de piekvraag gemilderd worden en zal er minder vervuilende productiecapaciteit en energieopwekking nodig zijn. Met zijn kritische massa van circa 50.000 private netgebruikers, biedt Ecopower zich aan om samen te werken met de netbeheerders en Vlaamse beleidsmakers.

Ook voor huishoudelijke verwarming reikt Ecopower oplossingen aan. Geïnteresseerden kunnen intekenen voor een begeleidingstraject om de meest gepaste energiebesparende investeringen te kiezen en hun woning zo energiezuinig te maken. En voor de resterende energievraag worden zoveel mogelijk hernieuwbare bronnen ingeschakeld. In de eerste plaats zon voor elektriciteit en sanitair warm water. Als sluitsteen worden houtpellets en briketten uit eigen productie ingeschakeld als duurzame en CO2-neutrale brandstof in (pellet)kachels en centraleverwarmingsketels.