Met de algemene vergadering in zicht blikken we terug op het afgelopen jaar 2018. Ecopower groeit qua aantal projecten, coöperanten en klanten. Zo werken we gestaag verder aan democratische, decentrale en duurzame energievoorzieningen die de burger, de lokale gemeenschap en de planeet ten goede komen. Samen met die groei breidt ook het personeelsbestand uit en werken we aan de nodige organisatieversterking, zowel voor de interne werking als in de werking met de coöperanten. Om ook onze doelstellingen rond sensibilisering en energiebesparing verder te ontwikkelen zetten we steeds meer in op informatieverstrekking, on- en off line. Wat de toekomst brengt? Verder groeien, investeren en innoveren. En onze citizens energy community verder uitbouwen en versterken natuurlijk, door zo veel mogelijk mensen warm te maken voor groene burgerenergie van Ecopower!

A
lle coöperanten zijn van harte welkom op de algemene vergadering in Mechelen op zaterdag 13 april.

Wilt u als coöperant graag de live streaming van de algemene vergadering volgen? Dat kan, maar u moet wel op voorhand inschrijven via deze link.


Productie en levering

2018 was het zwakste windjaar sinds we onze eerste windturbines in gebruik namen in Eeklo in 2001. Ecopower produceerde het afgelopen jaar 87.772 MWh elektriciteit uit windenergie. Dat is minder dan het jaar ervoor met dezelfde installaties, die samen goed zijn voor een totaalcapaciteit van 50,67 MW. Ook 2017 was een zeer matig windjaar. 

Grafiek: de som van de productie van onze eerste drie windmolens in Eeklo, sinds 2002.
2018 is een belabberd jaar. Vooral in Eeklo en Asse was er minder productie.
De andere windturbines zaten dichter bij de productie van 2017 (ook al een zeer matig windjaar).

De hoeveelheid geleverde elektriciteit steeg wel vorig jaar. In totaal leverde Ecopower in 2018 87.500 MWh aan 47.011 aansluitingen. Ook ons klantenbestand blijft groeien: we hebben nu 3349 aansluitingen meer dan in 2017. In 2018 konden we, net zoals het jaar ervoor, 100% van onze elektriciteit uit eigen productie leveren. Er is ruimte voor nieuwe klanten; de tijd waarin we met een wachtlijst werkten ligt al lang achter ons. Ook uw buren, vrienden en familieleden die willen bijdragen aan een democratisch en lokaal energiesysteem zijn van harte welkom bij Ecopower.

De bovenste lijn van het blok in deze grafiek staat voor de totale elektriciteitslevering
aan onze klanten. Eerst stijgend, dan dalend en in 2018 weer een stijging.
Daarvan is donkergroen afkomstig uit eigen productie, lichtgroen is aangekocht.
De blauwe lijn geeft het totaal aantal aansluitingen waar Ecopower aan levert weer.

De balans tussen productie en levering bereiken we ook omdat onze klanten steeds zuiniger worden. Kiezen voor Ecopower als elektriciteitsleverancier gaat hand in hand met energiebewustzijn en acties voor energiebesparing. Twee doelstellingen waarop we blijven inzetten naast het verzamelen van burgerkapitaal om te investeren in hernieuwbare-energieproductie. In het REScoop Plus-project berekende de universiteit van Kreta dat klanten die bij Ecopower aansluiten op zes jaar tijd 30% energie besparen. Proficiat, doe zo verder!

De prijs van de elektriciteit steeg op 1 januari 2019. De stijging was uiteindelijk lager dan aangekondigd in september 2018 omdat de kosten voor het netbeheer, verrekend in de elektriciteitsprijs, gedaald zijn. Voor de levering van elektriciteit werkt Ecopower samen met een externe partij: de evenwichtsverantwoordelijke. Die handelt op de markt en zorgt voor onze dagelijkse energieboekhouding. Het bedrijf waar we sinds 2005 mee samenwerkten, is in 2018 in vereffening gegaan. Daarom zijn we op 1 juli 2018 overgestapt naar een nieuwe evenwichtsverantwoordelijke. Voor de klanten had dit geen enkele invloed. Wel is er nog een reeks facturen die de oude evenwichtsverantwoordelijke ons moet betalen voor de windproductie van de wintermaanden. Er is nog onzekerheid over dit dossier maar het heeft in elk geval een negatieve impact op het resultaat van 2018.

Investeringen

Er is in 2018 hard gewerkt aan nieuwe windprojecten. Die verlopen in Vlaanderen helaas zelden zonder protest en bezwaar. Ons bouwproject in Ranst is jammer genoeg uitgesteld omdat de vergunning vernietigd werd in een beroepsprocedure. Het bouwproject in Eeklo aan de Huysmanhoeve is wel gestart. Die turbine – windproject nummer 13 voor Ecopower en de 23ste turbine waar de Ecopower-coöperanten eigenaar van zijn – begint in het late voorjaar van 2019 te produceren. We delen dit project met een andere hernieuwbare-energiecoöperatie, Volterra. Samen met de stad Eeklo wordt gewerkt aan een sociale dimensie in het project.

Niet het meest herkenbare deel van een windturbine maar wel van groot belang:
de fundering van de nieuwe turbine in Eeklo werd al gegoten. In de lange rij windturbines
die verrijst langs de E34 is dit de enige coöperatieve turbine, voor 100% in handen van de gemeenschap.

We realiseerden in 2018 ook enkele nieuwe zonne-installaties. Op basisschool de Ark in Leuven legden we de eerste zonnepanelen in het kader van Klimaatscholen 2050. In dat project investeren we samen met andere coöperaties die lid zijn van REScoop Vlaanderen op daken van scholen in Vlaanderen en Brussel. Dertien scholen hebben intussen toegezegd en er zijn nog een 100-tal dossiers lopende. Voor de fabriek in Ham investeerden we vorig jaar in een tweede pers om pellets te maken. Dat is nodig om de productiecapaciteit te verhogen, waardoor we op termijn de financiële resultaten kunnen verbeteren. In 2018 verkocht Ecopower 17.000 ton pellets en briketten aan handelaars en particulieren, tegenover ruim 10.000 in 2017.

Organisatie en informatie

Het aantal coöperanten steeg in 2018 met 3596 naar 56.533. En de teller blijft tikken, we zijn intussen met meer dan 57.000. Het gezamenlijke kapitaal bij Ecopower loopt daarmee op tot 53,9 miljoen euro. Het personeelsbestand steeg naar 44. Naast de jaarlijkse algemene vergadering organiseerden we ook vijf Energiecafés om met onze coöperanten in dialoog te gaan over de toekomst van de elektriciteitsmarkt en duurzame verwarmingsmogelijkheden. We mochten in totaal 700 mensen verwelkomen, een ware overrompeling. Voor het eerst was er ook een zesde, online Energiecafé om van thuis uit bij te wonen. Dat werd live gevolgd door 300 geïnteresseerden. De opname werd op YouTube nog door zo’n 1000 mensen bekeken. Samen met de goede respons op onze digitale nieuwsbrieven en sociale media kunnen we inzake dialoog, sensibilisering en informatieverstrekking mooie cijfers voorleggen voor 2018.

Een eivol Energiecafé in het Speelgoedmuseum in Mechelen. Ook in Deinze, Heusden-Zolder,
Hoegaarden, Torhout én online was de opkomst een groot succes.


Om ons voor te bereiden op de nabije en verdere toekomst en om onze coöperanten hierin te blijven informeren en begeleiden, werkt Ecopower mee aan verschillende onderzoeks- en innovatieprojecten. Zo testen we mogelijke slimme invullingen van de digitale meter en onderzoeken we de flexibiliteit in het verbruik van klanten. Dat laatste is een belangrijke factor in het streven naar een constant evenwicht tussen productie en verbruik en vormt samen met rendabele opslagmogelijkheden een van de uitdagingen van een 100% hernieuwbaar-energiesysteem.

Burgerenergie

Dankzij sterk lobbywerk van REScoop.eu publiceerde Europa in 2018 een reeks verordeningen die spreken over citizens energy communities, letterlijk ‘burgerenergiegemeenschappen’. Daarmee krijgt de burger op Europees niveau een volwaardige rol in de energietransitie, een belangrijke mijlpaal die ook snel in de Belgische en Vlaamse wetgeving verankerd moet worden. Ecopower zet zich daar samen met REScoop Vlaanderen voluit voor in. In tijden waarin energie- en klimaatinitiatieven als paddenstoelen uit de grond schieten, is het belangrijk dat we onze coöperatieve en democratische aanpak in de verf zetten. We spreken voortaan met gepaste trots over burgerenergie!