(Foto - archief: coöperanten van Ecopower en Volterra bezoeken de werf van hun burgerwindturbine in Eeklo)


Burgercoöperaties Ampère en Ecopower voeren een onderzoek om nieuwe coöperatieve windturbines te plaatsten tussen Hamme en Grembergen. Bij dit mogelijk windproject hoort een unieke aanpak. Bond Beter Leefmilieu (BBL) organiseert en coördineert rondetafelgesprekken om zo via participatie buurtbewoners en belanghebbenden in een zeer vroeg stadium te informeren over en te betrekken bij het project.


Proeftuin voor een volwaardig participatief traject

Deze methodiek met rondetafelgesprekken is voor Ecopower, Ampère en BBL een proeftuin. In navolging van verschillende successen in Nederland willen de organisaties ook in België werken aan echte burgerbetrokkenheid in een vroege fase van het project, ruim voor het indienen van de vergunningsaanvraag. Zo is er in dit stadium nog niets definitief beslist over de locatie van het project. Burgercoöperaties Ampère en Ecopower werkten wel al samen een aantal voorstudies uit om verschillende denkpistes uit te werken als basis van verder onderzoek.

Eerdere plannen van verschillende windontwikkelaars verliepen niet zo vlot. Vanuit de overtuiging dat de energietransitie gedragen moet zijn door de burger en dat windprojecten gerealiseerd moeten worden in lokaal eigendom, kiezen de burgercoöperaties voor een radicaal andere aanpak. Want het kan ook anders: windturbines als burgerinitiatief. De lokale gemeenschap krijgt inzicht in het project, denkt mee over de verschillende pistes en is ook samen 100% eigenaar van de windturbines. De winst van het project stroomt via de coöperanten terug naar de lokale economie of wordt opnieuw geïnvesteerd in duurzame energieprojecten.

Burgercoöperaties staan voor duurzaamheid én democratie

Duurzaam en democratisch, dat is hoe energiecoöperaties werken! Ampère, een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie actief in Hamme en Grembergen, werd opgericht in 2019 door een enthousiast en klimaatambitieus groepje burgers dat zelf iets wil doen aan hernieuwbare energie in burgerhanden in hun regio.

Ampère timmert mee aan de weg om een klimaatcrisis te vermijden. De energiecoöperatie staat in voor het promoten en realiseren van lokale energieproductie die de uitstoot van broeikasgassen drastisch verlaagt. Ze werkt aan een brede waaier van projecten waaronder zonne-energie. Zo lopen er al concrete studies voor een project in Moerzeke en bij het OCMW. Verder bekijkt Ampère ook de mogelijkheden van biomassa-installaties in de regio. En met dit burgerwindproject zetten ze zich in voor een aanzienlijke toename van de productie van lokale hernieuwbare energie, voor en door de gemeenschap.

Ecopower brengt als zustercoöperatie, opgericht in 1991 en pionier in coöperatieve windenergie, de technische knowhow voor het windproject binnen.

Tot eind juni lopen de rondetafelgesprekken om de nodige informatie te verzamelen vanuit de buurt. Zo geven Ampère en Ecopower het project verder vorm in samenspraak met omwonenden en lokale belanghebbenden. Deze aanpak moet een eerlijk alternatief bieden voor de commerciële projectontwikkelaars die geen lokale verankering hebben en de winst voor het bedrijf laten primeren.

Na afloop van het rondetafeltraject volgt er bredere communicatie naar de hele buurt tijdens informatie- en feedbackmomenten waarop alle geïnteresseerden welkom zijn voor dialoog.

Meer info en verslagen

Blijft u graag op de hoogte van de rondetafelgesprekken en leest u graag de verslagen? Kijk op www.amperecv.be of www.ecopower.be/hamme-grembergen.