Het is u vast niet ontgaan: de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) trad in werking op 25 mei 2018. Eenvoudig gesteld bepaalt de GDPR de regels over het verzamelen, verwerken en beschermen van persoonsgegevens. We leggen graag uit wat dat betekent voor Ecopower en voor u als coöperant en/of klant.

Gegevensverwerking en privacybeleid

Ecopower is een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie. In het kader van onze activiteiten verzamelen we heel wat persoonsgegevens. Zonder die gegevens kunnen we de taken die horen bij uw aandeelhouderschap, elektriciteitscontract, webshopbestelling of Ecotraject, niet naar behoren uitvoeren. Uiteraard hechten we veel belang aan de correcte verwerking en bescherming van uw gegevens.

Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe Europese privacywetgeving van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’), beter bekend onder de Engelse benaming de General Data Protection Regulation (de ‘GDPR’). Bij het verzamelen, verwerken en beschermen van uw gegevens respecteert Ecopower de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de GDPR. Ecopower zal uw persoonlijke gegevens nooit misbruiken voor marketingdoeleinden of doorverkopen aan derden. U kunt op elk moment de gegevens die we van u hebben opvragen of laten verbeteren.

In ons uitgebreide privacybeleid staat in detail omschreven welke gegevens we verzamelen, waarom, hoe lang we ze bewaren en wat we ermee doen. Zowel voor klanten als voor leveranciers, personeelsleden en sollicitanten.

In het kader van de GDPR kregen ook het cookiebeleid van Ecopower en de juridische verklaring over het gebruik van onze website een update.

Communicatie

Naast de communicatie die noodzakelijk is voor uw aandeelhouderschap, elektriciteitslevering, Ecotraject of webshopbestelling informeert en sensibiliseert Ecopower ook over hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik. Dat doen we omdat we als burgercoöperatie voor hernieuwbare energie ook een rol als informatieverstrekker te vervullen hebben. Geïnformeerde burgers zijn de sleutel tot maatschappelijke verandering.

Ecopower verstuurt drie verschillende nieuwsbrieven: de Ecopower nieuwsbrief, de nieuwsbrief groene warmte en een lokale nieuwsbrief op basis van uw postcode.

  • Ecopower-nieuwsbrief: u krijgt af en toe nieuws over Ecopower, energiebesparing of de elektriciteitsmarkt. Niet wekelijks of maandelijks, enkel als er nieuws is.
  • Nieuwsbrief groene warmte: u blijft op de hoogte van promoties voor pellets en briketten, tips over groene warmte en nieuws uit de coöperatieve fabriek.
  • Lokale nieuwsbrief: op basis van uw postcode krijgt u nieuws over lokale initiatieven rond duurzaamheid en energietransitie (bv. elektrische deelmobiliteit in uw buurt, een buurtinitiatief voor energiebesparing, plannen voor een warmtenet in uw wijk, ...)

Iedereen die dat wenst kan zich op elk moment in- of uitschrijven voor elk van de drie nieuwsbrieven. Inschrijven gebeurt via het formulier op deze pagina. Daar kunt u ook de postcode voor lokaal nieuws doorgeven of de aanspreking die u graag leest bovenaan onze mailings. Uitschrijven kan eenvoudig via de link die u onderaan elke mailing vindt.

De gegevens die u verstrekt voor communicatiedoeleinden worden alleen gebruikt om de nieuwsbrieven van uw keuze te versturen. In geen geval worden ze doorgegeven aan derden of gebruikt voor commerciële doeleinden. Uitschrijven kan zoals altijd via de link onderaan elke mailing.