Het energetisch renoveren van woningen en openbare gebouwen is een gigantische uitdaging in de energietransitie. Burgers, overheden en bedrijven zijn op zoek naar dé formule die ervoor zorgt dat heel ons patrimonium energiezuinig is, en klaar voor een duurzame toekomst waarin de beschikbare hernieuwbare energie optimaal benut wordt.

In die zoektocht bundelden Vlaamse en Nederlandse burgercoöperaties voor hernieuwbare energie en lokale overheden de krachten in een Europees project: RHEDCOOP. Samen onderzochten we hoe energiecoöperaties – dé natuurlijke partners van lokale overheden in de energietransitie – energetische renovaties kunnen ondersteunen.

De RHEDCOOP-partners stellen nu alle verzamelde kennis, gedeelde ervaringen en geleerde lessen ter beschikking in een handige online opleiding: de Coop-kit.

De Coop-kit is een gratis digitale toolkit voor coöperatieve ESCo's (Energy Service Company) en lokale besturen die volgende informatie bevat:

  • hoe kan een coöperatie een ESCo-project opzetten
  • hoe kan een lokaal bestuur een bestek voor een renovatieproject in de markt zetten, al dan niet met energieprestatiegaranties en/of met burgerparticipatie
  • hoe kunnen coöperaties en lokale overheden communiceren met de buurt
  • … en nog veel meer!
Els van Praet van Ecopower bij de lancering van de Coop-kit
Els van Praet van Ecopower bij de lancering van de Coop-kit

Een schat aan materiaal waarmee iedereen een steentje kan bijdragen aan energiezuinige gebouwen. En dat is hoognodig voor een versnelling van de energietransitie! Het RHEDCOOP-project toonde binnen de demo-cases meermaals aan dat er geen eenvoudige oplossing die voor iedereen werkt.

Elk renovatieproject bevat maatwerk, en dat maakt het complex. Ook de financiering is een hele uitdaging. En net daarom is het uitwisselen van informatie en ervaringen zo van belang, iets dat we binnen RHEDCOOP deden over de grenzen heen. Zo leerden we dat ook in Nederland, waarvan we als Belgen vaak het beeld hebben dat daar het gebouwenpatrimonium veel gelijkvormiger is, zijn er grote verschillen tussen woningen onderling die een eenheidsaanpak zo goed als onmogelijk maken. Nog een bevinding van het project: de klassieke markt schiet vaak tekort, waardoor er voor burgercoöperaties heel wat mogelijkheden zijn om een rol op te nemen.

Interesse? Maak een gratis account aan en start de opleiding!