RHEDCOOP

Renovatie en Hernieuwbare-EnergieDiensten via COOPeraties

Het Interreg-project verenigt twaalf partners uit Vlaanderen en Nederland. Samen streven ze ernaar om de energierenovatie van openbare gebouwen en woningen in een stroomversnelling te brengen en het aandeel lokaal opgewekte hernieuwbare energie te verhogen.

RHEDCOOP ontwikkelt nieuwe modellen waarbij burgercoöperaties voor hernieuwbare energie mee aan het roer staan. Om de energiecoöperaties een professionele werking te helpen uitbouwen, mikt het project ook op de creatie van de nodige rendabiliteit.

Meer uitleg in dit filmpje

Voor een succesvol RHEDCOOP is intensieve samenwerking tussen energiecoöperaties, eigenaars, middenveldorganisaties, kennisinstellingen, bedrijven en overheden vereist. Door deze brede aanpak komt een volledige menukaart van maatregelen tot stand die impact hebben op woning- én op buurtniveau, zowel voor als achter de meter.

Bovenop de technologische ontwikkelingen om een gebouw energie-efficiënter te maken, is het van groot belang om ook gewoontes en gedrag bij te sturen. Daarom schenkt RHEDCOOP veel aandacht aan het sensibiliseren van bewoners en gebruikers om energie-efficiënter te handelen.

cornerDubbel
cornerDubbel

Ecopower vervult de rol van kennispartner binnen RHEDCOOP. Vanuit onze ervaring met hernieuwbare-energieprojecten, energie-efficiëntie en coöperatieve businessmodellen, biedt Ecopower ondersteuning aan de andere partners. Daarnaast werkt Ecopower ook mee aan een demonstratieproject, waarbij een coöperatief model wordt uitgewerkt om een veertigtal private woningen in Leuven energiezuiniger te maken.

Coop-kit: gratis online training

De RHEDCOOP-partners stellen nu alle verzamelde kennis, gedeelde ervaringen en geleerde lessen ter beschikking in een handige online opleiding: de Coop-kit. De Coop-kit is een gratis digitale toolkit voor coöperatieve ESCo's (Energy Service Company) en lokale besturen die volgende informatie bevat:

  • hoe kan een coöperatie een ESCo-project opzetten
  • hoe kan een lokaal bestuur een bestek voor een renovatieproject in de markt zetten, al dan niet met energieprestatiegaranties en/of met burgerparticipatie
  • hoe kunnen coöperaties en lokale overheden communiceren met de buurt
  • … en nog veel meer!

Partners

De provincie Vlaams-Brabant is projectverantwoordelijke voor RHEDCOOP. De overige partners in Vlaanderen zijn de provincie Oost-Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen, Minder = Meer, REScoop Vlaanderen, DuBoLimburg, Kamp C en Ecopower. Nederlandse partners zijn gemeente Borsele, gemeente Tilburg, Stichting Natuur en Milieu -federatie Limburg en energiecoöperatie Udenhout.

Via REScoop Vlaanderen werken ook de burgercoöperaties ZuidtrAnt, PajoPower, EnerGent, Bronsgroen en Volterra mee aan het project. Met ondersteuning van REScoop Vlaanderen zullen zij elk een lokaal demonstratieproject uitvoeren in samenwerking met lokale partners en overheden.

Het project liep tot april 2021.

cornerDubbel

Meer weten over RHEDCOOP?

Lees meer over het project