Woensdag 28 juni ondertekenden alle grote energieleveranciers het ‘consumentenakkoord’ of het akkoord over ‘de consument in de vrije elektriciteits- en gasmarkt’. Een groep kleinere leveranciers ondertekende (nog) niet. Nochtans leven ze het wel na en doen ze zelfs meer dan wat in dit akkoord staat. Ook Ecopower hoort bij de niet-ondertekenaars.


Waarom niet tekenen?

Eerst het goede nieuws. De tekst van het consumentenakkoord bevat vooral de herneming van het vorige akkoord. Weinig nieuws dus, al kan het een nuttig instrument zijn als samenvatting voor de consument.

De groep energieleveranciers die besliste om niet mee te ondertekenen doet dat om duidelijk te maken dat dit akkoord een gemiste kans is. Het hoera-geroep bij dit nieuwe akkoord geeft een vals beeld van consumentenbescherming. Het vorige akkoord wordt op heel wat punten niet nageleefd of omzeild. Het nieuwe akkoord geeft op een aantal belangrijke punten niet meer duidelijkheid.

Uitbreiding en naleving

De niet-ondertekenaars willen een uitbreiding en naleving van het akkoord. Meer dan de helft van alle consumenten veranderen vandaag van leverancier zonder enige bescherming. Dat komt omdat aanbieders van groepsaankopen niet gebonden zijn door het akkoord. Ook heel wat leveranciers (en ondertekenaars van het akkoord) omzeilen de afspraken die al goedgekeurd waren in de vorige versie van het akkoord. Problemen zijn er vooral bij:

  • huis-aan-huisverkoop;
  • transparantie over prijzen en contracten;
  • verlengingstarieven en indirecte opzegvergoedingen.

Bij wet mogen leveranciers bijvoorbeeld geen opzegvergoeding meer eisen bij stopzetting van het contract. Toch gebeurt dat nog, via allerlei omwegen. Bijvoorbeeld door het aanrekenen van een vaste vergoeding voor een heel jaar, zelfs als je maar enkele maanden klant was. Ook de ombudsman klaagt deze praktijk aan in dit persbericht.

De niet-ondertekenaars van het nieuwe akkoord zijn: Anode, Cociter, Ebem, Ecopower, Energie2030, Elegant en Wase Wind.