cornerDubbel

Dynamische prijs voor groene burgerstroom
van Ecopower

Ecopower biedt naast de gewone prijs ook de mogelijkheid om een contract af te sluiten met een dynamische prijs. Op deze pagina vindt u alle uitleg over de berekening van die uurprijs en de verschillende prijscomponenten.

BELANGRIJKE INFO!
Op dit moment gaat het om een proefproject. Pas na afloop van het proefproject zal een dynamische prijs worden aangeboden aan iedereen die dat wenst.
De definitieve voorwaarden kunnen anders zijn dan deze in het proefproject. 
cornerDubbel

Samenstelling dynamische prijs voor groene burgerstroom

De dynamische prijs voor groene burgerstroom bij Ecopower bevat verschillende elementen:

  • De dynamische prijs voor uw verbruik, berekend per kWh. Die is samengesteld uit het gedeelte voor Ecopower (de energiecomponent en de kosten voor certificaten) en het gedeelte voor netbeheerders en overheden (nettarieven, accijnzen en heffingen)

  • De vaste kosten, die zijn samengesteld uit een gedeelte voor Ecopower (de abonnementskosten), de overheid (Bijdrage Energiefonds) en de netbeheerder (kost databeheer Fluvius)

We lichten ze in detail toe op deze pagina. De voorwaarden voor het contract dynamische prijs vindt u terug in dit document.

cornerDubbel
cornerDubbel

Energiecomponent en abonnementskost

De Ecopower-component van de dynamische prijs is opgebouwd uit een abonnementskost, de dynamische energieprijs zelf en de vergoeding voor steuncertificaten.

De abonnementskost bedraagt tijdens de periode van het proefproject (t.e.m. 31 december 2022) 0 euro per maand.

De dynamische prijzen voor injectie en afname zijn gebaseerd op de formules hiernaast.

De vergoeding voor de groenestroom- en warmtekrachtcertificaten hebben we opgenomen in de tabel met nettarieven, accijnzen en heffingen hieronder.

De EPEX DA prijs is de day-ahead-prijs per uur op de EPEX spotmarkt. Deze prijs wordt op de website van het beursplatform gepubliceerd (bereikbaar via deze link) en op de onafhankelijke website van de organisatie van transmissienetbeheerders (bereikbaar via deze link, selecteer aan de linkerkant ‘Belgium (BE)’). De uurprijs voor de 24 uur van een bepaalde dag worden telkens bekendgemaakt rond 13.00 uur de dag ervoor.

Opgelet: als u veel elektriciteit verbruikt op momenten waarop de EPEX DA zeer hoog is, zal uw dynamische prijs relatief hoog zijn. Er zijn dus bepaalde risico’s verbonden aan het nemen van een dynamische prijs.

Nettarieven, accijnzen en hefffingen

In de tabel vindt u voor elk netgebied de nettarieven, accijnzen en heffingen voor particulieren van 30 juni tot en met 31 december 2022 in euro per MWh. De prijs voor uw verbruik is een combinatie van de bedragen in deze tabel en het resultaat van de formule voor de energiecomponent hierboven. Het capaciteitstarief wordt niet aangerekend per MWh, en is dus niet opgenomen in deze tabel. De details vindt u in dit overzicht van de VREG.

Weet u niet in welk netgebied u woont? Kijk op uw factuur, op de website van de VREG of vul uw postcode in onze prijssimulator in.

Voor de details waaruit deze tarieven zijn samengesteld, bekijk deze pdf.

Prijs vanaf 01/01/2023 */** (euro/MWh, excl. btw)Fluvius AntwerpenFluvius LimburgFluvius WestFluvius GaselwestFluvius ImewoFluvius IntergemFluvius IvekaFluvius IverlekFluvius PBEFluvius Sibelgas

Totaal zonder
elektriciteit 

73,30

75,21

74,02

85,00

75,83

72,49

77,75

74,66

72,39

81,16


Totale kost - zonder de energiecomponent en abonnementskost - van nettarieven, accijnzen, heffingen en certificaten in euro per MWh, exclusief btw. Terugleververgoeding, Bijdrage Energiefonds, capaciteitstarief en databeheerkost Fluvius worden apart aangerekend.

* Deze prijzen gelden voor alle particuliere klanten met een verbruik tot maximaal 20.000 kWh per jaar (bijna 95% van de Ecopower-klanten). Voor zakelijke klanten met een verbruik tot maximaal 20.000 kWh per jaar is de prijs iets hoger door een verschil in de bijzondere accijns van de federale overheid voor bedrijven en particulieren.

** Voor het verbruik boven de 20.000 kWh ligt de prijs iets lager omdat de nieuwe bijzondere accijns van de federale overheid degressief werkt (en lager is voor de verbruiksschijf vanaf 20.000 kWh en vervolgens voor de schijf vanaf 50.000 kWh).

cornerDubbel
cornerDubbel

Terugleververgoeding

De terugleververgoeding van klanten met een dynamische prijs is ook dynamisch. U vindt de formule die wordt toegepast bij ’injectie’ onder de titel ‘energiecomponent’ hierboven.

cornerDubbel
cornerDubbel

Bijdrage Energiefonds

De Bijdrage Energiefonds is een vast bedrag per aansluiting. Voor een elektriciteitsaansluiting op een adres waar minstens één persoon gedomicilieerd is (officieel ingeschreven bij de gemeente), betaalt een particuliere klant vanaf 1 januari 2023 maandelijks 0 euro. Is er niemand gedomicilieerd of gaat het om een aansluiting op naam van een bedrijf, dan bedraagt de heffing 9,54 euro per maand. Ecopower krijgt de domicilie-informatie van de netbeheerder, die daarvoor inzage heeft in het Rijksregister.

Kost databeheer Fluvius

Sinds 1 januari 2022 rekent Ecopower de kost voor databeheer van netbeheerder Fluvius apart aan. Tot eind 2020 heette deze kost 'meet- en teltarief' en ging het over een laag bedrag. Na de hervorming ervan kende deze netbeheerderskost een stevige stijging. Lees meer hierover bij de VREG. Deze kosten liggen nog eens ongeveer 1,14 euro (incl. 6% btw) hoger voor klanten die voor een dynamische prijs kiezen (SMR3 meetregime).