cornerDubbel
cornerDubbel
#67

PowerPost Juni 2023

Ontmoeting, uitwisseling en coöperatieve kruisbestuiving
COÖPERATIEVE INFOMARKT | In gesprek aan de verschillende infostanden rond elektriciteit, projecten en de leden- & ambassadeurswerking
Ontmoeting, uitwisseling en coöperatieve kruisbestuiving

Na drie digitale jaren konden we elkaar weer echt ontmoeten en in gesprek gaan. Om de gesprekken op gang te trekken en alle thema’s aan bod te laten komen, verzorgden we na de formele algemene vergadering een receptie met verschillende infostanden rond elektriciteit, projecten en de leden- en ambassadeurswerking. We maakten ook van de gelegenheid gebruik om bevriende coöperatieve organisaties in de kijker te zetten: Neibo (coöperatief telefoneren), Nubo (coöperatieve cloud-opslag en e-mail), Partago (coöperatief autodelen) en wooncoop (coöperatief wonen).

Financieel resultaat 2022

Ecopower presenteerde, ondanks de energiecrisis en na een jaar met verlies in 2021, positieve cijfers in 2022. Het boekjaar eindigde met een winst van ruim 1 miljoen euro. Het bestuursorgaan stelde aan de algemene vergadering voor om de winst integraal toe te voegen aan de reserves en geen dividend uit te keren voor 2022. Dit voorstel werd goedgekeurd door de algemene vergadering. In de tabel ziet u het resultaat van de stemmingen over het boekjaar 2022. Over de verkiezing van het nieuwe bestuursorgaan en de controlerende coöperanten leest u op de volgende pagina.

Uitgebreider verslag

Een meer uitgebreid verslag van de algemene vergadering, de bevindingen van de evaluaties en de link naar de sfeerfoto’s vindt u op www.ecopower.be/verslag2023. Bedankt aan iedereen die deelnam, aan iedereen die de leerrijke enquêtes invulde en aan de bijna 5000 leden die digitaal stemden op voorhand.

We hopen tijdens de Energiecafés dit najaar en op de volgende algemene vergadering nog meer leden te activeren en ook het aantal jongeren en vrouwen te verhogen.

Bent u er volgend jaar ook bij?

praktische info voor leden: Opzeggingsprocedure

Met de statutenwijziging van Ecopower in april 2021 veranderden de termijn die in acht genomen wordt bij het opzeggen van een aandeel én het moment waarop de terugbetaling gebeurt. Een aandeel weer verkopen kan vanaf het derde boekjaar. Opzeggen moet steeds tussen 1 januari en 31 december van het jaar vóór het jaar waarin u een terugbetaling wenst. De goedkeuring van de opzeg en de effectieve terugbetaling volgen dan na de algemene vergadering.

In het kader van de algemene vergadering van 2023 werd een liquiditeitstest uitgevoerd om de in 2022 opgezegde aandelen terug te betalen. Die terugbetaling gebeurt steeds in juni en werd recent uitgevoerd. Voor de uitgebreide uitleg en enkele voorbeelden, check de veelgestelde vraag www.ecopower.be/faq-aandeelverkopen.

Nieuw bestuursorgaan
& controlerende coöperanten

Op de algemene vergadering stonden de verkiezing van de controlerende coöperanten op het programma en de benoeming en herbenoeming van de leden van het bestuursorgaan.

Uit de nieuwe kandidaten en de bestuursleden die hun mandaat graag wilden verlengen, stelde het vorige bestuur een ploeg samen van acht mensen: Greet De Gueldre, Anthony Van der Hauwaert, Bram Leys, Kathleen Markey, Heleen Schockaert, Erwin Storms, Tom Willems en Gabriëlle van Zoeren. Het nieuwe team biedt diversiteit qua ervaringen en competenties en een gezond genderevenwicht (vier mannen en vier vrouwen). Er zijn twee interne bestuursleden die ook bij Ecopower werken en zes externe bestuursleden. Meer details leest u op www.ecopower.be/bestuur.

ONGEZIEN AANTAL LEDEN BRACHTEN HUN STEM UIT

Dankzij de nieuwe digitale stemprocedure brachten 5114 coöperanten hun stem uit. Alle acht bestuurskandidaten werden met een ruime meerderheid verkozen. Zij vormen de nieuwe ploeg tot aan de algemene vergadering van 2029. Proficiat!Ook de drie kandidaten voor controlerend coöperant werden met grote meerderheid en nagenoeg gelijke stemmen verkozen voor een mandaat van drie jaar. Proficiat en alvast bedankt voor jullie engagement, Bert Dexters, Patrick Verbrugge en Anton van der Veen.

We bedanken nogmaals afzwaaiende bestuurders en onmisbare krachten in de geschiedenis van Ecopower en burgerenergie: Luc Vermeeren en Dirk Vansintjan.

cornerDubbel
cornerDubbel

Projectnieuws

Waar werkt ons projectteam aan? Zijn er nog nieuwe realisaties? Hoe kunt u uw steentje bijdragen aan meer burgerenergie? We geven een beknopte update.
Nomineer een dak

Als burgercoöperatie voor hernieuwbare energie investeert Ecopower in grote zonnepaneelinstallaties. Niet bij particulieren, wel bij bedrijven, woonzorgcentra, scholen, openbare gebouwen, organisaties, ... Regelmatig vragen coöperanten of een bepaald dak in aanmerking komt. Om meer coöperatieve zon te realiseren, een goede selectie te maken en tips efficiënt op te volgen, hebben we een module op de website uitgewerkt. Wilt u ook een potentieel dak nomineren waar u de eigenaar van bent of kent? Lees meer op www.ecopower.be/zonopuwdak.

Kapellen kiest voor burgerzon

De gemeente Kapellen stelt daken van zes openbare gebouwen ter beschikking voor het opwekken van lokale hernieuwbare energie. Ecopower installeert 175 coöperatieve zonnepanelen op de daken van zaal LUX, de bibliotheek van Putte, Sporthal Hoogboom en het jeugdatelier, BKO Hoogboom, sporthal het Kooike en Muziekacademie-BKO, volledig gefinancierd met burgerkapitaal. Tijdens de infosessie op 26 april informeerden we zo’n 60 geïnteresseerden over dit mooie zonneproject, alweer een succesvolle samenwerking tussen een lokale overheid en onze burgercoöperatie! Lees meer op www.ecopower.be/kapellen.

De gemeente maakte gebruik van het VEB-raamcontract, een uitstekend instrument om in Vlaanderen op lokaal niveau de energietransitie mét burgerparticipatie te versnellen. Alle info op www.ecopower.be/VEB.

Ervaren windturbine in Eeklo produceert nu groene burgerstroom

Sinds 1 januari van dit jaar is Ecopower de trotse nieuwe uitbater van een bestaande windturbine langs de Industrielaan in Eeklo. Na 20 jaar te hebben gedraaid voor de vorige eigenaar heeft Ecopower een gunstig akkoord bereikt om deze windturbine over te nemen voor de volledige resterende levensduur. Na een grondige technische audit werd die positief ingeschat. Zo maakt Ecopower ook maximaal gebruik van al gerealiseerde windinfrastructuur om de installatie en de geproduceerde stroom in burgerhanden te brengen. Op de foto: de Enercon E66, onze 23ste windturbine. Meer info op www.ecopower.be/eeklo4.

Lokale zonnestroom in Boom

Ook de gemeente Boom laat binnenkort de burgerzon schijnen dankzij 786 coöperatieve zonnepanelen op de daken van woonzorgcentrum Den Beuk, Dienstencomplex Brandpunt en het magazijn. Zo vergroent de gemeente Boom haar stroomverbruik en daalt de energiefactuur; de gemeente neemt het grootste deel van de stroom ter plaatse af aan een voordelig tarief. Het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de leden. De verwachte jaarlijkse productie van dit Boomse burgerproject komt overeen met het verbruik van ongeveer 143 Ecopower-huishoudens (of 82 gemiddelde Vlaamse huishoudens). Alle zonnepanelen samen leveren een CO2-besparing van 102 ton per jaar op. De projectdetails leest u op www.ecopower.be/boom.

Windturbines Schelle draaien op volle toeren: goed voor 3000 nieuwe klanten

De twee windturbines in Schelle draaien op volle toeren en produceren sinds 1 mei groene burgerstroom voor onze leden. Dankzij de geschatte jaarlijkse productie van zo’n 9.800.000 kWh konden we de contractstop tijdelijk opheffen en 3000 nieuwe klanten verwelkomen. Op naar het volgende grote project en de verdere groei van het aantal mensen dat in Vlaanderen kan genieten van eerlijke, duurzame, coöperatieve en betaalbare elektriciteit.

Vier vacatures

Op zoek naar zinvol werk met een positieve impact op klimaat en maatschappij? Je schouders zetten onder een sociaal rechtvaardige energietransitie? Solliciteren maar! Details en meer info op www.ecopower.be/vacatures.

projectverantwoordelijke hernieuwbare energie

Als lid van het projectteam ligt jouw focus op windprojecten in ontwikkelingsfase. Je initieert nieuwe projecten en waakt over voortgang, dossierbeheer, budget, regelgeving en planning. Je maakt goede afspraken met externe partijen.

Heb je een hogere technische opleiding en enkele jaren relevante ervaring? Vlot in Nederlands en Engels? Verantwoordelijke teamspeler met een duurzaam, coöperatief hart? Dan zoeken we jou! Solliciteren kan tot 16 juli.


medewerker exploitatie hernieuwbare energie

Als lid van het exploitatieteam ben je mee verantwoordelijk voor het operationele beheer van de productie-installaties. Je zorgt voor de opvolging van incidenten, een optimale werking en maximaal rendement. Je verwerkt en analyseert productiedata, plant onderhoud en interventies, beheert relaties met externe partijen en gaat ter plaatse wanneer nodig.

Technisch sterk, kennis van elektriciteit en ervaring met het onderhoud van energie-installaties? Affiniteit met duurzaam, coöperatief ondernemen? Solliciteer uiterlijk 27 augustus voor deze boeiende en bruisende job.

freelance-collega (deeltijds) voor prospectie windprojecten

Ecopower zet in op de realisatie van grote windprojecten op bedrijventerreinen. Om deze ambitie waar te maken, zijn we op zoek naar een technische/commerciële professional voor de prospectie naar nieuwe opportuniteiten.

Heb je de nodige flair en volharding? Ben je gestructureerd, strategisch en een goede onderhandelaar? Kom dan a rato van gemiddeld één week per maand ons windteam ondersteunen. Solliciteren kan tot 27 augustus.


jobstudent voor administratieve ondersteuning

Jij daar, geëngageerde student met veel goesting in een zinvolle zomerjob! Kom jij onze administratie ondersteunen bij het beheer van onze zonnepaneelinstallaties, de inning van groenestroomcertificaten en de opvolging van contracten?

We zoeken iemand die al hoger onderwijs volgt, leergierig en nauwgezet werkt en goed kan plannen. Solliciteren kan tot 16 juli. Je engageert je voor minstens drie weken tussen 28 augustus en 29 september..

actie Global Wind Day

Op 15 juni was het ‘Global Wind Day’ of Wereldwinddag. Hét moment om de noodzaak voor meer coöperatieve windenergie onder de aandacht te brengen. Dit jaar focuste burgerenergie.be - de duurzame en democratische burgerbeweging opgestart vanuit REScoop Vlaanderen - op een actie om de windclaim kracht bij te zetten. Die windclaim is een verzoekschrift om verplicht lokaal en democratisch eigendom bij windprojecten te verankeren in de Vlaamse wetgeving.

Via een online fotoboek konden alle burgers een foto of tekening uploaden om burgerparticipatie bij elk windproject in Vlaanderen te eisen. Of we het parlement overtuigd hebben en wie de fotowedstrijd gewonnen heeft, ontdekt u op www.ecopower.be/windclaim.

cornerDubbel
cornerDubbel

Groene warmte

Einde voorjaarsprijzen voor de pellets

Ecopower hanteert in de webshop al een hele tijd maandelijks variërende prijzen voor de pellets in bulk en in zakken. Wanneer nodig stijgt de prijs, wanneer mogelijk daalt hij. In het voorjaar lagen de prijzen een pak lager dan het afgelopen stookseizoen. Aan het begin van de zomer komt de markt weer op gang, en dat betekent het einde van de voorjaarsprijzen.

Vanaf 1 juli voeren we dan ook een lichte prijsstijging door. De nieuwe prijzen ziet u in de tabel hiernaast. Bestellen kan zoals altijd via www.ecopower.be/shop of bij een lokale handelaar uit ons netwerk (www.ecopower.be/verkooppunten).


Ecopower maakt NU geen briketten meer

Ecopower produceert en verkoopt helaas geen houtbriketten meer. De fabriek focust op het vervaardigen van ons hoofdproduct voor groene warmte: houtpellets in zakken en houtpellets in bulk. De vraag naar pellets is zodanig gestegen dat we de bijlijn voor het maken van briketten voorlopig stopzetten.

We sluiten niet uit dat er in de toekomst opnieuw briketten gemaakt worden als de productiecapaciteit en de marktomstandigheden dat zouden toelaten. In dat geval brengen we u graag op de hoogte via de nieuwsbrief groene warmte. Inschrijven kan op www.ecopower.be/nieuwsbrief.