De gemeente Bekkevoort en burgercoöperatie Ecopower sloten een overeenkomst voor een coöperatief zonneproject: de gemeente stelt geschikte daken van openbare gebouwen ter beschikking van de energiecoöperatie, die er zonnepanelen zal leggen. Voor de financiering wordt lokaal burgerkapitaal gezocht volgens het REScoop-principe: wie een aandeel koopt, wordt rechtstreeks mede-eigenaar van het project. En wie mede-eigenaar is, krijgt ook inspraak en een stem in de algemene vergadering. Alle inwoners van Bekkevoort en omstreken kunnen coöperant worden van Ecopower en zo mee investeren. Deze samenwerking is het resultaat van een openbare aanbesteding georganiseerd en ondersteund door Interleuven. Eerder werd een gelijkaardige samenwerking afgesloten tussen Ecopower en Oud-Heverlee.

De klimaatdoelstellingen van Bekkevoort

Het project past binnen de lokale initiatieven die de gemeente Bekkevoort neemt naar aanleiding van de ondertekening van het Europees Burgemeestersconvenant. Daarin staan ambitieuze klimaatdoelstellingen voor het jaar 2020: 20 procent minder CO2-uitstoot ten opzichte van 2011, 20 procent minder energieverbruik en 20 procent van het totale energiegebruik moet afkomstig zijn uit hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie.

Bekkevoort stelt in dat kader nu de daken van enkele gemeentelijke gebouwen ter beschikking voor de plaatsing van zonnepanelen. Voor de financiering, realisatie en opvolging van het project, gaat de gemeente in zee met Ecopower. Dankzij de coöperatieve aanpak van Ecopower kunnen alle inwoners mee investeren en zo delen in de winst.

Waar komen de zonnepanelen?

Ecopower onderzocht welke openbare gebouwen in Bekkevoort over een geschikt dak beschikken voor een zonne-installatie. Het gaat voorlopig om de bibliotheek en het @BEN-gebouw.

Win-win-win

De gemeente stelt daken ter beschikking van Ecopower. Met het kapitaal van de coöperanten installeert Ecopower er zonnepanelen. De elektriciteit die daarmee wordt opgewekt, is voor plaatselijk verbruik. De gemeente neemt die af tegen voordelig tarief. Zo wordt het energieverbruik van de gemeente groener én goedkoper: de CO2-uitstoot daalt en er komt budget vrij voor andere openbare uitgaven. Ook de burger die mee investeert vaart er wel bij. Afhankelijk van de winst, keert Ecopower jaarlijks een dividend uit van maximaal zes procent aan alle coöperanten. Na 20 jaar eindigt de exploitatie-overeenkomst en wordt de zonne-installatie eigendom van de gemeente.

Wordt u ook mede-eigenaar van de gemeentelijke zonnepanelen?

Mee investeren in de coöperatieve zonnepanelen in Bekkevoort kan via Ecopower door de aankoop van één of meerder aandelen met een waarde van 250 euro. Zo wordt u mede-eigenaar van de zonnepanelen op de verschillende gemeentelijke daken maar ook van alle andere installaties van Ecopower. Meer informatie is te vinden op www.ecopower.be/ikdoemee.

Interesse? Nog vragen?

Kom dan op woensdag 10 oktober om 19.00 uur naar de infoavond in de polyvalente zaal van de bibliotheek van Bekkevoort, Eugeen Coolsstraat 17A. Alle details van de infoavond staan in onze kalender.