Samen met 33 andere coöperaties voor hernieuwbare burgerenergie is Ecopower lid van SeaCoop, een nationale coöperatie die rechtstreekse burgerparticipatie ambieert in de volgende offshore windparken. Hiermee willen we mede-eigenaar worden van de toekomstige windturbines in de Noordzee en gezamenlijk de opgewekte burgerstroom verbruiken. Net zoals bij burgerenergie op land zorgen offshore windturbines in handen van burgers voor prijsstabiliteit en duurzame, lokale verankering van hernieuwbare elektriciteitsproductie.

Om de groots opgezette communicatiecampagne en de daaraan gekoppelde kapitaalsoproep (2027) voor te bereiden, voeren we een marktonderzoek uit bij alle deelnemende coöperaties, bij hun coöperanten (u dus), bij coöperanten van coöperaties uit andere sectoren en bij het brede publiek.

Vul de vragenlijst in die het communicatieteam van SeaCoop in samenwerking met de universiteit van Mons heeft opgesteld. Klik op deze link en geef voor 19 juni uw waardevolle mening. Samen bouwen we aan een ambitieuze burgerbeweging en daar hebben we al onze leden en sympathisanten bij nodig. Alvast bedankt voor uw bijdrage!