Ecopower heeft heel wat bijkomende productie. Vier windturbines in Asse – dat is 8,2 MW, goed voor 20 miljoen kWh per jaar. Twee windturbines in Beersel en 20% van 8 windturbines in Gent – samen 9,38 MW, nog eens goed voor 20 miljoen kWh per jaar. Voldoende om voor het eerst in meer dan 10 jaar meer productie te hebben dan verbruik. De wachtlijst voor nieuwe klanten wordt daarmee (voorlopig) afgeschaft. Enkel voor het netgebied Gaselwest blijft er een wachtlijst, om te vermijden dat er een oververtegenwoordiging komt in dit netgebied.

Nieuwe klanten kunnen zich via de website aanmelden.