Dit artikel werd geschreven en gepubliceerd door Ecobouwers op 6 december 2021. U leest het origineel hier. Op de website van Ecobouwers vindt u een schat aan informatie over duurzaam bouwen en renoveren. Een aanrader voor iedereen die thuis het comfort wil verhogen en de CO2-uitstoot en de energiefactuur wil verlagen.


De energietransitie: die maken we samen.

In je eigen woning, met de buren of samen in je stad of gemeente. Door deel te worden van een lokaal energie-initiatief kan je samen duurzame stroom opwekken, energie en warmte besparen en lokale projecten helpen uitbouwen. Wij zetten alle voordelen van energiecoöperaties even op een rijtje.

Zelfs met een beperkt budget kan je actief bijdragen aan de energietransitie. Energiecoöperaties en crowdfundings maken dat mogelijk. Zo werkt het: om lid te worden van een coöperatie, koop je een aandeel. Al meer dan 80.000 Vlamingen deden dat. Een aandeel heeft een democratische prijs (meestal tussen 100 en 250 euro), en met het ingezamelde burgerkapitaal investeert de coöperatie in windturbines, grote zonne-installaties, warmtenetten of andere energieprojecten. Afhankelijk van de jaarresultaten krijg je een stukje van de winst. Bij sommige coöperaties kan je ook klant worden en energie afnemen.

1. Je hoeft geen zonnepanelen te leggen op je eigen dak om mee te helpen aan de energietransitie

Zonnepanelen leggen op je eigen dak: dat is een investering in tijd en geld. Ook moet je dak er geschikt voor zijn. Door mee te doen in een collectief project zijn die dingen niet nodig, maar draag je wel bij aan meer duurzame energie en profiteer je van het financiële voordeel. Ideaal ook voor mensen die hun dak al vol hebben liggen.

2. Je ondersteunt de lokale economie

Energiecoöperaties werken erg lokaal. Met het geld dat de opwekking van hernieuwbare energie oplevert, beslis je samen wat er met die opbrengst gebeurt. Meestal wordt dat weer geïnvesteerd in de lokale gemeenschap. Er wordt een nieuw energieproject uitgerold, of een buurt krijgt een energetische opknapbeurt. Win-win dus.

Daarnaast leveren energieprojecten lokaal werkgelegenheid op. Denk bijvoorbeeld aan de installateurs die nodig zijn voor het plaatsen van panelen en voor het onderhoud. Of de medewerker die bij het energie-initiatief in dienst komt om de organisatie te runnen.

3. Je helpt hernieuwbare energie in Vlaanderen vooruit

We moeten overstappen van vervuilende fossiele energie op schone, duurzame energie. Dat betekent: meer wind- en zonne energie. Heel wat potentieel nu nog onbenut. De daken van scholen, bibliotheken en jeugdlokalen zouden vol kunnen liggen met zonnepanelen. Door mee te doen in een lokaal energieproject, help je die daken vullen met zonnepanelen en versterk je het draagvlak voor hernieuwbare energie. Zo draag je bij aan een groter aandeel van duurzame energie in Vlaanderen.

4. Het maakt je onafhankelijk

Door als gemeenschap samen energie op te wekken, ben je niet meer afhankelijk van grote energieleveranciers en minder van fossiele bronnen. Je neemt het heft in eigen handen en beslist zelf over de energievoorziening.

5. Je bent betrokken bij de buurt

De stap maken naar hernieuwbare energie, dat hoef je niet alleen te doen. Samen werken aan lokale, duurzame energie verbindt mensen. Je doet het met én voor elkaar. Zo’n lokaal project zorgt voor meer saamhorigheid tussen buren, in een wijk of een hele stad. Heel gezellig!

6. Je zorgt ervoor dat groene energie toegankelijk wordt voor iedereen

Door je aan te sluiten bij een coöperatie, ondersteun je meteen de sociale insteek van de projecten. Coöperaties hebben vaak een sociale insteek en zijn minder gericht op een hoge “return on investment,” zoals voor andere energiebedrijven vaak wel geldt. Zo kunnen ze makkelijker sociale doelgroepen bereiken en hernieuwbare energie ook voor hen toegankelijk maken. Met nieuwe initiatieven en eerlijke voorstellen. Zo hoeft niemand achter te blijven.

7. Je ondersteunt innovatie in lokale labo’s

Energiecoöperaties willen op het terrein het verschil maken. Dat doen ze door innovatieprojecten op te zetten rond de toekomst van hernieuwbare energie samen met burgers en kennisinstellingen. Samen met partners zijn ze steeds op zoek naar nieuwe manieren om de energietransitie te verbreden en te versnellen.

Doe je mee met de energietransitie?

Vlaanderen telt heel wat burgerinitiatieven voor hernieuwbare energie. Burgers maken en delen lokale energie op een duurzame en eerlijke manier en helpen zo mee aan een gezond klimaat. Iedereen kan daarbij meedoen! Heb je ook zin? Surf naar burgerenergie.be en kijk samen met wie en aan welke lokale energie initiatieven jij kunt deelnemen.

Ook interessant:

  • De Energiekaart van de Vlaamse overheid bundelt alle gemelde projecten op de website www.energiekaart.be
  • Coöperaties die reeds actief zijn op vlak van hernieuwbare energie in Vlaanderen hebben zich gegroepeerd onder REScoop Vlaanderen

Dit artikel van Ecobouwers is mogelijk gemaakt door steun van het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.