We delen hieronder alle relevante links naar achtergrondinfo, het jaarverslag, de infographics, de financiële cijfers, etc. Onder dit referentiemateriaal leest u het verslag van de algemene vergadering 2022 over het boekjaar 2021.

Meer informatie en toelichting bij het Ecopower-jaar 2021?


Benieuwd naar alle financiële en andere cijfers?
Die vindt u samen met een terugblik op 2021 in woord en beeld terug in het jaarverslag.

De mooiste cijfers van 2021 in een oogopslag?
Die zie je hiernaast in een overzichtelijke infographic over 2021.

Dieper duiken in enkele thema’s?
Bekijk de opnames van de vier infosessies die we gaven voor de algemene vergadering. U vindt ze op ons YouTube-kanaal:

Vraag en antwoord?
We krijgen naar aanleiding van de algemene vergadering jaarlijks heel wat vragen over de werking, de financiën, de projecten en nog veel meer. Het antwoord op alle relevante vragen leest u op www.ecopower.be/vragen-algemene-vergadering.


Bijna 400 coöperanten aanwezig

Afgelopen zaterdag, 30 april, hield burgercoöperatie Ecopower voor de dertigste keer algemene vergadering. Voor de derde keer op rij in een digitaal jasje. 395 coöperanten volgden live mee via WebinarGeek. De digitale receptie achteraf - via het leuke platform Wonder.me - zorgden voor fijne, informele babbels met twaalf Ecopower-collega’s en zo’n veertig coöperanten. Voor de volgende editie van de algemene vergadering werken we een hybride vorm uit. Zo komen we zowel de voorstanders van een fysieke bijeenkomst als de aanhangers van een digitale versie tegemoet en hopen we nog meer coöperanten te betrekken.

Algemene cijfers voor 2021

Ecopower presenteerde heel wat positieve cijfers voor 2021. Ecopower overschreed de kaap van 65.000 coöperanten. Op milieu- en klimaatvlak boeken we een mooi resultaat: de Ecopower-installaties produceerden 75 miljoen kWh groene burgerstroom. Die elektriciteitsproductie uit zon, wind en kleine waterkracht leverde - samen met de warmtelevering via pellets en ons eerste operationele warmtenet - een CO2-besparing van 59.952 ton op. Dat is meer dan 12.000 keer de wereld rond met een benzinewagen! Ook aan onze missie om onze coöperanten en de brede maatschappij te informeren en sensibiliseren over een sociaal rechtvaardige energietransitie werd hard gewerkt: we stuurden 47 nieuwsbrieven naar 80.000 abonnees en bereikten 2850 mensen met niet minder dan 45 webinars, energiecafés, rondleidingen en infosessies.

Financieel resultaat voor 2021

Financieel was het een moeilijk jaar met een tegenvallend resultaat. De pelletfabriek maakte stevig verlies door de – op het einde van 2021 – uitzonderlijk hoge prijzen voor grondstoffen en energie. Het bestuursorgaan besliste om een aanzienlijk deel van de investering af te schrijven via de reserve. Ook de torenhoge marktprijzen voor elektriciteit, gecombineerd met minder eigen Ecopower-productie, droegen bij aan de negatieve cijfers. Er wordt voor 2021 geen dividend uitgekeerd, Ecopower rondt het jaar immers af met een verlies van 4,1 miljoen euro. De opgebouwde reserves van de afgelopen jaren kunnen dit dragen. Er blijft nog 600.000 euro reserve over. De liquiditeit (2,14) en de solvabiliteit (84%) bevestigen samen met het verslag van de commissaris-revisor dat Ecopower ondanks het verlies een financieel stabiele en gezonde coöperatie is.

Naast de goedkeuring van de agenda gaf de algemene vergadering een positief antwoord op volgende vijf vragen.


VraagVoorTegenOnthouding
Keurt u de jaarrekening van 2021 goed?
350
4
23
Gaat u akkoord met de voorgestelde bestemming van het resultaat?
316
16
35
Geeft u kwijting aan bestuursorgaan en de commissaris?
335
12
35
Gaat u akkoord met de aanstelling van Moore Audit, vertegenwoordigd door Jimmy Depré,
aan als commissaris voor de komende drie jaar?
345
7
23
Gaat u akkoord met de coöptatie van vier bestuursleden: Bram Leys, Marie Bossyns,
Greet De Gueldre en Gabrielle Van Zoeren?
328
10
37


Wat brengt 2022?

Hoe kijken we naar het huidige jaar 2022 en de nabije toekomst? We zetten vanzelfsprekend verder in op het investeren van burgerkapitaal in een duurzaam en democratisch energiesysteem. De focus ligt op windenergie, zonstroom en warmtenetten. Daarbij hebben we aandacht voor een gezond evenwicht tussen financiële, ecologische en maatschappelijke meerwaarde. Voor de pelletfabriek is het duidelijk dat de koers moet wijzigen. Er worden op korte termijn scenario’s uitgewerkt voor een nieuwe koers voor de fabriek. Om verder verlies op de levering van elektriciteit te voorkomen wordt de contractstop voor nieuwe klanten verlengd tot het einde van 2022 en was de prijs al gestegen in 2022. Om alle kosten in te rekenen gaat de prijs voor alle klanten omhoog op 1 juli. Zo mikken we weer op een evenwicht tussen productie en verbruik en leveren we onze groene burgerstroom opnieuw aan kostprijs.


En daarna?

Uit onze toekomstoefening STEP2030 kwamen zes strategische krachtlijnen naar voren. Ze werden tijdens de infosessies gepresenteerd en kwamen ook tijdens de algemene vergadering kort aan bod. We zetten ze hier op een rijtje en communiceren in de volgende PowerPost uitgebreider over het afgelegde traject, de zes gedefinieerde krachtlijnen en de verdere uitwerking daarvan.


De zes krachtlijnen


Ecopower profileert zich expliciet als energiegemeenschap en gaat met coöperanten aan de slag om een breed draagvlak te creëren en burgers een actieve rol te geven in de energietransitie.


Ecopower investeert actief in de ontwikkeling, realisatie en uitbating van warmtenetten om ook de warmtetransitie coöperatief te versnellen.

Ecopower vertegenwoordigt en betrekt in de werking alle groepen in de samenleving om tot een inclusieve, gedragen en geslaagde energietransitie te komen.


Ecopower investeert ambitieus in grotere hernieuwbare-energieprojecten in binnen- en buitenland om het aandeel coöperatieve energie versneld te verhogen.

Ecopower zet een structurele werking op en voorziet financiële middelen voor de sociale aspecten van de energietransitie via projecten met focus op ecologische en maatschappelijke meerwaarde.


Ecopower ontwikkelt in eigen beheer een pallet aan instrumenten om een innovatieve elektriciteitsleverancier te blijven die vraag en aanbod aan elektriciteit op elkaar afstemt.

En de volgende algemene vergadering?

We deden zoals elk jaar een bevraging na de algemene vergadering, die waardevolle feedback oplevert. We merken dat er duidelijke voorstanders zijn voor een live algemene vergadering, veel anderen zien vooral heil in een digitale versie. We mikken vanaf volgend jaar dus op hybride, waardoor elke coöperant kan kiezen en we hopelijk nog meer mensen activeren en bereiken.