(Bekijk ook het interview onderaan dit artikel)

Tine Hens, historica en journaliste voor onder andere MO* Magazine en Knack werd bekroond met de FRDO persprijs voor duurzame ontwikkeling 2017. Naar aanleiding van de prijs gaf ze een interview over journalistiek in tijden van klimaatverandering, over haar boek Het Klein Verzet en over…. Ecopower.

Als setting voor het interview koos Tine Hens de Molen van Rotselaar, de bakermat van uw energiecoöperatie. Ze vertelt er het verhaal van Ecopower als voorbeeld hoe burgers een stukje van de klimaatuitdagingen en de energietransitie in eigen handen kunnen nemen door hun energievoorzieningen zelf te organiseren.

Want democratie gaat verder dan verkiezingen en politiek. Het gaat over de actieve rol die elke burger speelt in de koers die we varen als maatschappij. Daarin staan milieu en klimaat en bijgevolg ook energie centraal. Of zoals Tine Hens het zelf stelt “Klimaat laat zich niet in een aparte kolom van de werkelijkheid duwen. Klimaat is het draagvlak van alles wat we als mens hebben opgebouwd en koesteren.”

In haar boek 'Het Klein Verzet' kiest Tine Hens niet voor een doemscenario maar voor een positieve aanpak. Ze bekijkt praktisch hoe we van DOEM-denken kunnen evolueren naar DOE-denken. Ze sprokkelde verhalen van burgers in alle hoeken van Europa die inspireren en motiveren om zelf ook actie te ondernemen. Want als er een ding zeker is, is het dat we nu in actie moeten schieten. En wel met z’n allen!

Lees ook haar column ‘Journalistiek in tijden van klimaatverandering’, verschenen in MO* Magazine en bekijk hieronder het interview.