De stad Leuven, het AGSL (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling), Museum M en Zorg Leuven stellen tien daken ter beschikking voor de installatie van zonnepanelen. De stad roept haar inwoners op om te investeren in deze zonnepanelen en zo de lokale productie van hernieuwbare energie op te krikken. Burgercoöperaties ECoOB en Ecopower staan in voor het financieren, leveren, plaatsen en exploiteren van de zonnepanelen. Het project wordt via deze coöperaties voor 100% gefinancierd door burgers.

De zonnepanelen komen deze lente op de daken van het Politiehuis op de Philipssite, de ontmoetingscentra 't Celestijntje en Genadedal, de Sportschuur in Wilsele, kinderdagverblijf De Girafant, Museum M, de Bib Leuven Tweebronnen, de woonzorgcentra Edouard Remy en Ter Vlierbeke en de facilitaire diensten van Zorg Leuven op de Geldenaaksebaan. Lees de technische details van het project in de projectfiche

“We willen dat de Leuvenaar de kans heeft om het zonlicht, de wind en andere hernieuwbare-energiebronnen maximaal zelf te ‘oogsten’. Die energiebronnen zijn gemeenschappelijk goed. Daarom kiezen we ervoor dat de Leuvenaars eigenaar worden van deze zonnepanelen. Dit zorgt voor het nodige draagvlak voor de energietransitie”, zegt David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid.

Burgercoöperaties als partner

De stad kiest voor twee burgercoöperaties als partners en kan zo rekenen op de ervaring van het gevestigde Ecopower en de meer lokale focus van ECoOB. Ecopower is één van de pioniers van hernieuwbare energie in Vlaanderen en werkt in al zijn projecten samen met lokale overheden en burgers. ECoOB is een recent opgerichte coöperatie uit de regio Leuven die een substantiële bijdrage wil leveren aan klimaatneutrale energievoorzieningen in onze streek.

Grootte investering

De zonnepanelen op deze daken samen zijn goed voor een vermogen van 850 kWp en een investering van 850.000 euro.

Inwoners kunnen vanaf nu investeren

Voor de financiering van de zonnepanelen doet de stad een beroep op zo veel mogelijk Leuvenaars. Inwoners, bedrijven en verenigingen kunnen mee participeren in de zonnepanelen door een aandeel te kopen van ECoOB en/of Ecopower. Ze worden zo mede-eigenaar van alle installaties van de coöperatie. Het eigenaarschap is dus niet beperkt tot de zonnepanelen die op de Leuvense daken geïnstalleerd worden. Een aandeel kost 250 euro.

Meer informatie hierover is te vinden op www.ecoob.be en www.ecopower.be.

Voordelen?

Dankzij rechtstreekse participatie worden coöperanten mede-eigenaar van de Leuvense zonnepanelen én van de geproduceerde energie. Bovendien hebben ze democratische controle in het bestuur en inspraak in het beleid van de coöperatie en dragen aldus bij aan de langetermijnvisie en de doelstellingen van de energietransitie.

“Investeringen in lokale hernieuwbare energie komen ook de lokale economie en welvaart ten goede. Hernieuwbare-energieproductie gebeurt best zoveel mogelijk lokaal: zo steunen investeringen in groene stroom en warmte de lokale economie en welvaart”, vult David Dessers nog aan.

Omdat alle zonnepanelen via de twee energiecoöperaties eigendom worden van burgers, stroomt eventuele winst terug naar de lokale gemeenschap en niet naar het buitenland, naar commerciële bedrijven of naar anonieme beleggingsfondsen.

Jaarlijkse besparing van 180 ton CO2

De zonnepanelen zullen zo'n 740.000 kWh per jaar opleveren. Dit komt overeen met het elektriciteitsverbruik van meer dan 200 Leuvense huishoudens. Met deze zonnepanelen zal de stad naar schatting jaarlijks 180 ton CO2 besparen.