Tijdens de energiecrisis van 2022 zag Vlaanderen de energieprijzen de pan uitswingen. De prijs voor elektriciteit bleef die tijd bij Ecopower redelijk stabiel en was op bepaalde momenten zelfs 465 euro goedkoper dan de goedkoopste concurrent.

De federale overheid nam steunmaatregelen om de hoge energieprijzen te verzachten, zoals het basispakket energie. Dit pakket was echter voor iedereen hetzelfde. Alle Belgische huishoudens - uitgezonderd wie recht heeft op het sociaal tarief - kregen dezelfde financiële steun. Zo kwam er veel geld terecht bij mensen die dit misschien niet nodig hebben, en niet daar waar de nood het hoogst is. Daarom heeft Ecopower de solidariteitscampagne 'Wees Warmhartig' in samenwerking met het Netwerk Tegen Armoede opgestart. Het Netwerk tegen Armoede is de koepelorganisatie van armoedeorganisaties waar armen zelf het woord nemen. 

"In het voorjaar van 2022 begonnen we bij onze mensen uit onze verenigingen de zware gevolgen van de energiecrisis op te merken. Mensen durfden hun verwarming niet meer aan te steken, mensen deden vier truien aan door de angst voor de hoge rekeningen moesten ze nog meer besparen op hun basisbehoeften, zoals kledij, voeding of een doktersbezoek," getuigt Christophe, ervaringsdeskundige van het Netwerk tegen Armoede.

In november en december 2022 en januari, februari en maart van 2023 riep Ecopower op om de energiepremie te schenken aan het Netwerk tegen Armoede, aan de mensen die deze steun het meest nodig hebben.

Oproep om energiepremie te schenken werd massaal gevolgd

Dat leverde een straf resultaat op: na de communicatie van Ecopower stortten 200 mensen meteen hun energiepremie door naar het Netwerk tegen Armoede. Netwerk tegen Armoede en hun verenigingen hebben zelf ook opgeroepen om de energiepremie door te storten. De resultaten zijn dus niet enkel van de coöperanten van Ecopower. In totaal heeft het Netwerk tegen Armoede tijdens deze periode 80.000 euro ontvangen: 50.000 euro voor het Netwerk tegen Armoede en iets meer dan een 28.000 euro voor de verenigingen. Dit is hartverwarmend en laat zien dat we samen het verschil kunnen maken.  

Coördinator Heidi Degerickx en ervaringsdeskundige Christophe Teirlinck van het Netwerk tegen Armoede hebben een dankwoord voor de coöperanten van Ecopower:


Netwerk tegen Armoede voelt zich gesteund om de zaak verder te bepleiten voor alle gezinnen. En ook Ecopower werkt blijft werken aan acties om de sociale impact van onze coöperatie en de maatschappelijke meerwaarde van onze activiteiten te laten groeien.