Op 15 juni (Internationale Winddag) werd het recent opgerichte SeaCoop cvso gelanceerd, een nieuw coöperatief samenwerkingsverband dat burgers de mogelijkheid wil bieden om rechtstreeks te participeren, mee eigenaar te worden en thuis de opgewekte groene stroom te verbruiken tegen een eerlijke en stabiele prijs. SeaCoop is een initiatief van 33 Vlaamse en Waalse burgercoöperaties voor hernieuwbare energie, aangesloten bij de koepelfederaties REScoop Wallonië en REScoop Vlaanderen en nu verenigd voor een ambitieus gemeenschappelijk doel: burgerwind op zee.

Seacoop zou (namens de 33 REScoops) kunnen toetreden tot een consortium om zo een stukje eigenaarschap te verwerven over windenergie op zee. Na toewijzing van de concessiezones, wat pas voorzien is tegen 2024, zullen burgers kunnen participeren in offshore windenergie via het aandeelhouderschap in een van de 33 energiecoöperaties.

'From sea to socket': de groene burgerstroom van onze Belgische offshoreparken gaat aan kostprijs naar onze Belgische huishoudens.

20% van onze Belgische offshore windenergie in burgerhanden

SeaCoop zal zich als een evenwaardige partner aanbieden bij de aankomende tenderprocedure voor de nieuwe windconcessies op zee. Philippe Awouters, bestuurder van SeaCoop: "Het verloop en de voorwaarden rond burgerparticipatie van de aanbestedingsprocedure van de Prinses Elisabethzone zijn cruciaal als SeaCoop in zijn opzet wil slagen: een belang van 20% nemen in de offshore windmolenparken en de daar geproduceerde elektriciteit via de coöperatieve leveranciers COCITER en Ecopower naar de Belgische huishoudens en KMO’s brengen. De Belgische burgerbeweging voor hernieuwbare energie en SeaCoop vragen dan ook aan de federale overheid om oog te hebben voor échte burgerverankering."

Onze commons beheren voor het algemeen belang

Ook Ecopower maakt deel uit van dit burgerinitiatief dat onze energievoorzieningen een eerlijke, democratische en coöperatieve invulling wil geven. Meer lokale hernieuwbare energie in burgerhanden is van belang om de betrokkenheid van burgers bij de energietransitie te verhogen en hun factuur te verlagen. Ook staan we achter het principe dat onze natuurlijke rijkdommen (commons) zoals de wind, de zon en de zee niet gecommercialiseerd mogen worden maar ten dienste staan van alle Belgische burgers. Zo staat het trouwens ook in artikel 3.43 van het Burgerlijk Wetboek: “De gemene voorwerpen behoren aan niemand toe en worden gebruikt in het algemeen belang, met inbegrip van het belang van toekomstige generaties." Of in Ecopower-taal: de wind waait voor iedereen!

Belgische burgerstroom voor een eerlijke, stabiele prijs

Voorzitter van SeaCoop Tom Willems (ook projectverantwoordelijke en bestuurslid bij Ecopower): “We willen de windenergie op zee ook delen met de Belgische burgers. Daartoe moeten we de kans krijgen om economisch te participeren in de windturbines op zee en willen we beschikken over een deel van de opgewekte Noordzee-stroom. De burgers die zich aansluiten bij één van de deelnemende energiecoöperaties krijgen dan uitzicht op een stabiele stroomprijs en worden via hun coöperatie gestimuleerd om verder mee te werken aan de lokale energietransitie.”

Een succesvol lanceringsevenement

Zo’n 125 mensen woonden de officiële startconferentie bij. Het was een unieke gelegenheid om de belangrijkste spelers uit de offshore-energiesector en de leden van de burgercoöperaties die bij dit grote project betrokken zijn, bij elkaar te brengen. Ook aanwezig waren academici, leden van het middenveld, de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België, van het kabinet van de Minister van Energie, Tinne Van der Straeten en het kabinet van de Minister van Energie van het Waalse Gewest, Philippe Henry.

Meer informatie?

Lees hier het persbericht over SeaCoop.

Lees meer over het lanceringsevenement op de website van SeaCoop.

Lees hier het artikel in Knack over de lancering van SeaCoop.