Op 1 mei wijzigt het vaste gedeelte van de Ecopower-prijs voor groene burgerstroom. Dat vaste gedeelte is gebaseerd op de kosten voor productie en werking en bedraagt momenteel 0,23 euro per kWh. Vanaf 1 mei 2023 is dat 0,20 euro. Het vaste gedeelte maakt 50% van de prijs uit, de overige 50% is variabel, gekoppeld aan de Belgische marktprijzen ‘Belpex day-ahead’. Lees meer op www.ecopower.be/prijsformule. Zoals bepaald in onze algemene voorwaarden werd deze prijswijziging twee maanden op voorhand aangekondigd aan de klanten.

De terugleververgoeding

Op 1 mei wijzigt ook de terugleververgoeding voor klanten met zonnepanelen en een digitale meter. Momenteel bedraagt die 0,20 euro per kWh, vanaf 1 mei 2023 is dat 0,11 euro per kWh. Deze nieuwe terugleververgoeding zorgt ervoor dat we bij de huidige marktprijzen het evenwicht tussen de kosten en opbrengsten bewaken. Lees meer op www.ecopower.be/terugleververgoeding.

De voorschotfacturen

Naar aanleiding van de prijsdaling zorgen we voor een aanpassing van de voorschotfacturen voor alle klanten vanaf maart. De voorschotfacturen worden opnieuw berekend met de verlaagde prijs voor afname en voor injectie.

Ecopower mikt ondanks de deels variabele prijs en de invoering van het capaciteitstarief op een zo accuraat mogelijke voorschotfactuur. Zo krijgt u niet te veel terug of moet u niet stevig opleggen na een afrekening. Wijzigt uw verbruikssituatie (bijvoorbeeld omdat uw pand komt leeg te staan of omdat u een warmtepomp of zonnepanelen plaatst), dan kunt u op aanvraag het bedrag van uw voorschotfactuur laten aanpassen door de klantendienst.

Website: nieuwe prijspagina en prijssimulator

Door de overgang naar een systeem dat alle prijselementen apart weergeeft, was de prijsinformatie op de website behoorlijk complex geworden. We hebben de prijspagina vereenvoudigd: op www.ecopower.be/prijs vindt u nu de prijs van de afgelopen maand, de terugleververgoeding, de Ecopower-prijsformule en een beknopt overzicht van de verschillende prijselementen (energieprijs, nettarieven en heffingen). Alle details en cijfers vindt u vanaf nu terug in maandelijkse tariefkaarten bovenaan de prijspagina.

Ook lanceren we op www.ecopower.be/prijssimulator de nieuwe prijssimulator waarmee u een inschatting van uw jaarfactuur bij Ecopower kunt maken, inclusief het capaciteitstarief. Onderaan die pagina delen we ook een grafiek waarin we de historiek van de Ecopower-prijs (de energiekost) vergelijken met de marktprijs.

Vergelijken met andere leveranciers?

Omdat Ecopower een tijdelijke stop heeft voor nieuwe elektriciteitsklanten verschijnen we niet in de V-test van VREG. Wilt u vergelijken met andere leveranciers? Vul dan dezelfde gegevens in in de V-test en in de prijssimulator en leg de resultaten naast elkaar.

Nog vragen?

Neem een kijkje bij onze uitgebreide veelgestelde vragen op www.ecopower.be/faq. Het antwoord niet gevonden? De klantendienst helpt u graag verder per e-mail (info@ecopower.be) of voor dringende zaken aan de telefoon, elke werkdag van 9.00 tot 13.00 uur (03 287 37 79).