Nog tot 15 juli kunnen alle Belgische burgers via een enquête hun mening geven over het Nationaal Energie- en Klimaatplan dat verduidelijkt hoe ons land zal bijdragen aan het verwezenlijken van de Europese klimaat- en energiedoelstellingen.

Een praktisch detail voor we naar de inhoud gaan: opgelet, u kunt niet terug naar de vorige vraag!

Duikt u graag dieper in de plannen? Dat kan op www.klimaat.be. U vindt er de overkoepelende tekst, de federale en gewestelijke plannen, de input van geconsulteerde stakeholders (waar de burger helaas werd vergeten) en relevante achtergrondinformatie.

Ondermaats

De burgerbevraging komt rijkelijk laat en schiet op veel vlakken tekort. Zo gaan alle meerkeuzevragen over maatregelen die de overheid kan nemen om individueel gedrag te sturen inzake mobiliteit, wonen en het opwekken van hernieuwbare energie. Uw mening en inbreng over systeemveranderingen worden niet gevraagd. De burger wordt zo enkel benaderd als consument, niet als partner in de beleidsvorming.

Ook wordt er nergens ruimere context gegeven. De burger krijgt geen cijfermateriaal of achtergrondinformatie over de technische aspecten van de vraag. Zo is het onmogelijk om de plannen te evalueren en een gefundeerd antwoord te geven.

Enkele vragen zijn naast de kwestie en ronduit pijnlijk. Bijvoorbeeld of u vindt dat de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie een prioriteit moet zijn. Hoe kan dat geen prioriteit zijn? Is de overheid niet van plan om het Klimaatakkoord van Parijs te respecteren? Er wordt ook nog gevraagd of u als individu uw afval thuis wel netjes sorteert. Een betuttelende en irrelevante vraag als het gaat over het opstellen van een nationaal, ambitieus, maatschappelijk gedragen en inclusief klimaat- en energieplan.

Deel uw mening!

Toch roepen we op om de enquête massaal in te vullen. Het is de enige manier om als burger feedback te geven op het huidige Energie- en Klimaatplan. Naast de meerkeuze kunt u bij sommige vragen en aan het einde ook extra bemerkingen doorgeven. Inspiratie vindt u in dit artikel, bij Bond Beter Leefmilieu en bij de Klimaatcoalitie.

Uw verdere feedback is ook welkom per e-mail op volgende adressen. Gebruik ze gerust alle vijf.

België hinkt achterop

Als burgercoöperatie voor hernieuwbare energie betreurt Ecopower het dat de rol van de burger in de energietransitie niet serieuzer ter harte wordt genomen in de huidige plannen. Als Vlaamse REScoop roepen we op om rechtstreekse burgerparticipatie in energieprojecten te verankeren in het plan, net zoals in het Klimaatakkoord dat momenteel in Nederland op tafel ligt. Ook de Europese Unie heeft in haar nieuwe energiewetgeving een expliciete rol gegeven aan citizen and renewable energy communities. Het is aan de verschillende Belgische regeringen om dit nu nationaal en regionaal te verankeren.

Vul hier de burgerbevraging in.