De stijgende elektriciteitsfactuur voor burgers haalt regelmatig het nieuws. In 2015 betaalde een gezin ongeveer 70% meer op de elektriciteitsfactuur dan in 2003.

Vooral de distributienettarieven zijn flink gestegen, door heel wat kostenposten die het beleid eraan toevoegde. Vele van deze bijkomende kosten (die te beschouwen zijn heffingen) worden bijna uitsluitend betaald door de laagspanningsklanten, de burgers dus. Terwijl de grotere bedrijven hiervan vrijgesteld worden. Bovendien moeten de netbeheerders nu ook vennootschapsbelasting betalen op de winst die ze maken, die ze netjes doorrekenen aan de klant. Daarbij komt nog de afschaffing van de gratis stroom en de invoering van een forfaitaire Turteltaks. Daardoor zijn we in Vlaanderen geëvolueerd van een gezinsvriendelijk progressief elektriciteitstarief (dat energiebesparing aanmoedigt) naar een degressief tarief ten voordele van grotere gebruikers.

Dit waren redenen genoeg voor het Transitie Netwerk Middenveld om zich te verdiepen in de elektriciteitsfactuur en beleidsvoorstellen te doen voor een meer rechtvaardige energiefactuur. Ecopower heeft via REScoop.Vlaanderen hieraan actief meegewerkt.

In het tijdschrift SAMPOL van maart 2016 verscheen hierover een artikel, dat u hier kunt lezen.

Download »

Tom Willems