Samen op koers naar
windenergie op zee!

In 2022 bundelden 34 burgercoöperaties voor hernieuwbare energie – allemaal lid van REScoop Vlaanderen of REScoop Wallonië – hun krachten en hebben zij samen SeaCoop opgericht. 

Om onze communicatiecampagne vorm te geven, hebben we voor de zomer 2023 uw hulp ingeschakeld om een vragenlijst in te vullen. We zijn enorm dankbaar want we ontvingen meer dan 3.000 antwoorden! Dit komt neer op 3% van de 105.000 coöperanten van alle Belgische REScoops samen. 

De resultaten zijn veelbelovend en brengen enkele positieve punten aan het licht:

  1. Maar liefst 95% is tevreden met hun investering - fantastisch! We blijven ons inzetten om ook anderen deze tevredenheid te laten ervaren.
  2. De respondenten tonen een sterke interesse in hernieuwbare energie, vooral in offshore windenergie, met een waardering van meer dan 8/10. Dit bevestigt onze verwachtingen. Dank u wel voor uw steun aan burgercoöperaties voor hernieuwbare energie!
  3. Ongeveer 42% heeft al van SeaCoop gehoord en begrijpt het goed, met een gemiddelde beoordeling van ongeveer 7/10. Echter, zo'n 75% wil graag meer informatie over SeaCoop. We nemen dit ter harte en werken aan het voorzien in die behoefte aan extra informatie!
  4. Meer dan 80% toont interesse in investeren in windparken op zee, terwijl 15% nog twijfelt. Ons doel is om u nog beter te informeren, zodat iedereen vertrouwen kan hebben in dit prachtige project.
  5. Indien de ongeveer 3.000 invullers van de vragenlijst effectief de bedragen investeren die ze aangeven te zullen investeren, dan kunnen we ruim 9 miljoen euro ophalen. Stel u voor wat dit kan betekenen wanneer we dit extrapoleren naar alle coöperanten... We zijn op de goede weg!

Naast deze positieve punten bieden de antwoorden ook waardevolle inzichten voor de voortgang van het project. Ook daarvoor hartelijk dank aan wie de vragenlijst invulde!

Tweede fase: Marktonderzoek voor windturbines op zee voor het brede publiek. Doen uw vrienden, collega’s en familie mee?

Ondertussen is onze enquête voor het brede publiek klaar om te lanceren. Wij zijn alvast nieuwsgierig of de rest van België net zo enthousiast is als onze leden. Hiervoor hebben we uw hulp nodig. 

Nodig uw vrienden, collega’s en familie uit die nog geen lid zijn van een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie en vraag ze om deze enquête in te vullen.

Klik hier om de enquête te zien en te delen met uw netwerk 

Abonneer u hier op de nieuwsbrief van SeaCoop