Op 1 januari 2020 verandert in de meeste netgebieden de prijs per kWh bij Ecopower. Het gedeelte ‘elektriciteit’ van onze all-in prijs blijft hetzelfde, maar we passen wel de prijzen aan op basis van de gewijzigde kosten en heffingen die door de overheid en de netbeheerders worden aangerekend op uw elektriciteitsverbruik.

Nieuwe prijzen en prijssimulator

De distributienettarieven dalen in elk netgebied ten opzichte van 2020. De federale bijdrage stijgt echter en we verrekenen ook de lichte stijging van de transportkosten in 2019 nu in onze nieuwe prijzen. Ook de kost voor het quotum voor groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten gaat een beetje omhoog. Al deze factoren samen zorgen voor een lichte prijsdaling voor alle netgebieden behalve voor PBE (stijging met 0,0001 euro) en IMEA (daar blijft de prijs gelijk).

U vindt het overzicht van de prijzen en de aangepaste prijssimulator op www.ecopower.be/prijs. Alle Ecopower-klanten worden persoonlijk per e-mail of brief op de hoogte gebracht van de nieuwe prijs in hun netgebied.

Bent u klant en kreeg u de informatie over uw aansluiting nog met de post? Dat betekent dat we geen e-mailadres van u hebben. Bezorg uw e-mailadres aan onze klantendienst via info@ecopower.be en help ons bij het vereenvoudigen en digitaliseren van onze communicatie. Bedankt!

Samenstelling en evolutie van onze all-in prijs

Grafiek: evolutie gemiddelde elektriciteitsprijs en samenstelling van de all-in prijs bij Ecopower
Grafiek: evolutie gemiddelde elektriciteitsprijs en samenstelling all-in prijs bij Ecopower

De elektriciteitsprijs is opgebouwd uit verschillende elementen: het gedeelte ‘elektriciteit en werking’ is voor Ecopower, de transport- en distributiekosten zijn voor de netbeheerders en de verschillende heffingen en 21% btw gaan naar de overheid.

In de all-in prijs bij Ecopower zitten alle kosten en heffingen verrekend. Zo betaalt u een vaste prijs per kWh, zorgen we voor een eenvoudige factuur en moedigen we energiebesparing aan. Enkel de Bijdrage Energiefonds en het prosumententarief worden apart aangerekend, ook die wijzigen op 1 januari 2020.


Bijdrage Energiefonds: indexering

De Bijdrage Energiefonds wordt geïndexeerd op 1 januari 2020. Voor een verbruiksadres waar minstens één persoon gedomicilieerd is (officieel ingeschreven bij de gemeente), betaalt een particuliere klant jaarlijks – net zoals in 2019 - 5,16 euro. De indexering is namelijk zo beperkt dat het bedrag voor particulieren niet wijzigt. Is er niemand gedomicilieerd op het verbruiksadres of gaat het om een aansluiting op naam van een bedrijf, dan stijgt de heffing van 96,72 euro (in 2019) naar 97,08 in 2020.

Prosumententarief

Ook het prosumententarief (alleen voor mensen met een eigen productie-installatie én een terugdraaiende meter) wijzigt op 1 januari in elk netgebied. De nieuwe jaarlijkse tarieven per kVA vindt u in onderstaande tabel en op de pagina 'Prijs'. Om te weten hoeveel u in 2020 betaalt, vermenigvuldigt u dat bedrag met het maximale vermogen van de omvormer van uw installatie. U kunt de berekening ook maken in onze prijssimulator.