Klimaatscholen 2050, het project dat het Katholiek Onderwijs Vlaanderen in samenwerking met zes energiecoöperaties opgestart heeft om het energieverbruik in scholen te verduurzamen, realiseerde in de Leuvense basisschool De Ark een eerste zonnepanelenproject. De 118 zonnepanelen op de daken van twee schoolgebouwen kosten de school geen cent: de investering gebeurt door de zes energiecoöperaties achter Klimaatscholen 2050 (PajoPower, BeauVent, Ecopower, EnerGent, Stroomvloed en ZuidtrAnt). De zonnepanelen zijn jaarlijks goed voor 29.000 kWh groene stroom en een besparing van 2.000 euro aan energiekosten.

Duurzame scholen dankzij burgerengagement

In het project Klimaatscholen 2050 kunnen scholen intekenen op een begeleidingstraject om hun energieverbruik, in combinatie met het aanbod om kosteloos zonnepanelen op de schooldaken te plaatsen.

Bij basisschool De Ark kwam het initiatief voor de zonnepanelen van werkgroep Arkpower, waarin enkele betrokken schoolouders samen nadenken over verduurzaming van de school. Via de stad Leuven kwamen ze bij Ecopower terecht - de energiepartner van de stad Leuven - die via Klimaatscholen 2050 een ideaal traject aan de school kon aanbieden. In Vlaanderen stelden al meer dan 200 scholen zich kandidaat voor het opwekken van lokale zonne-energie op schooldaken, gefinancierd door burgerkapitaal.

De financiering van de projecten staat open voor alle burgers: leerkrachten, buurtbewoners, ouders van de school, … Via een burgercoöperatie kunnen ze hun spaargeld investeren in een lokaal, duurzaam energieproject. Zo stroomt niet enkel de geproduceerde elektriciteit, maar ook de financiële opbrengst terug naar de lokale gemeenschap.” – Steven Camertijn (Projectingenieur Beauvent/Klimaatscholen 2050)


Niet toevallig in Leuven

Het zonneproject op De Ark is een mooi voorbeeld van hoe we dankzij samenwerking de energietransitie versnellen in Leuven door energie te besparen en te investeren in hernieuwbare energie. Binnen de Leuvense regio kadert dit project binnen LICHT Leuven. Dit partnerschap lanceerde stad Leuven vorig jaar in samenwerking met vzw Leuven 2030 en Ecopower om de energietransitie een duwtje in de rug te geven. LICHT Leuven wil het aandeel hernieuwbare energie in de stad doen toenemen en de energieconsumptie doen verlagen. Burgers worden aangemoedigd om, onder begeleiding van de stad en Ecopower, zelf energieprojecten op te starten.

En er is ruimte voor meer, veel meer: momenteel wordt er ongeveer 11 GWh elektriciteit per jaar opgewekt via de zon, terwijl het potentieel voor zonne-energie in Leuven geschat wordt op iets meer dan 400 GWh. Tijdens de persvoorstelling donderdagmorgen in De Ark hadden burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) en Milieuschepen David Dessers (Groen) niets dan lof voor dit initiatief. Beiden stelden te hopen dat dit voorbeeldproject in Leuven en elders navolging zal kennen.