Vorige week, op woensdag 22 november, deed het Hof van Beroep in Brussel een uitspraak in de zaak die de vzw Zonstraal aanspande tegen de invoering van het prosumententarief. Het prosumententarief is de heffing die netgebruikers met een eigen productie-installatie (bijvoorbeeld zonnepanelen) betalen aan de distributienetbeheerder voor het gebruik van het net. Het werd ingevoerd in juli 2015 en wordt berekend op basis van de maximumcapaciteit van de omvormer van de installatie.

Volgens vzw Zonstraal houdt het tarief een discriminatie in tegenover de consumenten die net een inspanning leveren om onze energievoorzieningen te vergroenen en zou het in strijd zijn met het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit.

Het Hof oordeelde dat dit niet het geval is en verwierp het beroep dat vzw Zonstraal aantekende tegen een eerdere negatieve uitspraak. De uitspraak gaat specifiek over de tariefmethodologie 2017-2020, voor die periode verandert er dus niets en blijft de huidige regeling van kracht. Er loopt een aparte procedure tegen de de tarieven 2015-2016 bij de Raad van State, wanneer die uitspraak volgt is nog onduidelijk.

In het kader van de invoering van de Bijdrage Energiefonds publiceerde Ecopower in 2016 al een opiniestuk waarin ook naar het prosumententarief wordt verwezen.