In steeds meer lidstaten van de EU wekken energieconsumenten ook zelf thuis elektriciteit op. Deze huishoudens, openbare instanties en kleine en middelgrote ondernemingen die (gedeeltelijk) in hun eigen energiebehoeften voorzien, worden prosumenten genoemd.

Het onderzoeksbureau CE Delft voerde voor het eerst een grootschalig onderzoek naar dit prosumentenpotentieel in de EU, in opdracht van Greenpeace, Friends of the Earth Europe, de Europese Federatie voor Hernieuwbare Energie (EREF) en de koepel van Europese energiecoöperaties REScoop.eu, waar ook Ecopower lid van is. De cijfers zijn veelbelovend: tegen 2050 zou alle elektriciteit in België hernieuwbaar kunnen zijn en zowat de helft van deze elektriciteit kan opgewekt worden door prosumenten.

Deze transitie naar een groenere energiemarkt is al een tijdje bezig; heel wat Belgen hebben zonnepanelen laten installeren en steeds meer mensen verenigen zich in energiecoöperaties. Zo is het aantal coöperanten van Ecopower gegroeid tot 50.000.

Volgens de milieu- en energieorganisaties die de studie bestelden, is het nu aan de overheid om burgers te ondersteunen om zelf hernieuwbare energie te gaan opwekken, zowel individueel als in collectief verband. Om het potentieel volledig te benutten zou tegen 2050 twee derde van de Belgen zelf stroom moeten produceren.

De volledige studie kunt u hier raadplegen.