De vier ministers van Energie in België stelden maandag 11 december het langverwachte energiepact voor. Het pact respecteert de kernuitstap in 2025, gaat voluit voor hernieuwbare energie en streeft zo naar een klimaatneutraal België tegen 2050. Een engagement waartoe België zich verbond bij het ondertekenen van het klimaatkoord in Parijs.

Nu de visienota er is, buigen de verschillende regeringen in België zich over de concrete invulling en financiering ervan. De federale overheid kijkt onder meer naar een verlaagde btw op renovatie, sloop en heropbouw maar stelt definitieve beslissingen uit tot volgend jaar.

Grondige energierenovatie

Het energieverbruik van industriële, particuliere en overheidsgebouwen heeft een groot aandeel in het Belgische totaalverbruik. Daarom besteedt het energiepact veel aandacht aan maatregelen rond renovatie en isolatie maar ook aan sloop en heropbouw: rationeel energiegebruik (REG) dus. Ecopower stelt al veel langer dat dit een van drie evenwaardige pijlers is de energietransitie, samen met hernieuwbare-energieproductie en energiedemocratie.

Particuliere woningen

Tegen 2050 moet de gemiddelde EPC-waarde van gezinswoningen dalen tot maximaal 100 kilowattuur per vierkante meter. EPC staat voor het Energieprestatiecertificaat dat de energiescore van een woning weergeeft. Om ook de energiearmoede aan te pakken, geldt deze maatregel al in 2040 voor sociale woningen.

Willen we deze ambitieuze doelstellingen halen, dan moeten gezinnen en overheden volop inzetten op isolatie, besparingsmaatregelen, modernere verwarmingstoestellen zoals zonneboilers en warmtepompen en het volledig uitfaseren van fossiele brandstoffen. De opwaardering van het EPC tot een EPC+ moet mensen helpen om de juiste maatregelen te nemen. De nieuwe versie van het EPC zal ook aangeven hoe u de verschillende onderdelen van uw woning best renoveert, wat de geschatte kostprijs is en hoe energie-efficiënt de woning na de ingreep zal zijn.


Kantoren en overheidsgebouwen

Het energiepact stelt ook als streefdoel om tegen 2050 alle kantoren energieneutraal te maken voor verwarming, verlichting en koeling. Zelf geeft de overheid het goede voorbeeld door te mikken op energieneutraliteit in alle openbare gebouwen in 2040.

Energie-enquête: we moeten meer inspanningen leveren

Naar aanleiding van het energiepact werd er een open enquête gelanceerd door de ministers van Energie. Ongeveer 30.000 burgers gaven hun mening, ook Ecopower riep zijn coöperanten op om deel te nemen. Ook al zijn de resultaten niet representatief voor de ganse bevolking, ze kleurden wel overwegend groen op alle vlakken.

Tachtig procent van alle bevraagden kiest voor hernieuwbare energie in onze energiemix, drie vierde wil personenwagens op fossiele brandstoffen verbieden vóór 2040 en bijna de helft is bereid om zijn of haar verbruik te verminderen bij een mogelijk tekort. Alle details over de enquêteresultaten vindt u hier.

Klimaatenquête: ánderen moeten inspanningen leveren

De Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu maakte vorige week resultaten bekend van de 4de nationale klimaatenquête afgenomen bij 1500 Belgen. Tegenover de vorige enquête in 2013 vinden steeds meer landgenoten dat klimaatverandering een dringende aanpak en meer politieke inspanningen vereist.

Uit de antwoorden blijkt dat mensen de verantwoordelijkheid voor de klimaatopwarming nog steeds meer bij anderen dan bij zichzelf leggen. Vooral de industrie (91%), het vrachtvervoer (83%) en het personenvervoer (64%) worden met de vinger gewezen. Slechts 41% stelt dat de gezinnen ook thuis hun steentje moeten bijdragen. Meer info op de website www.klimaat.be.

Zelf uw steentje bijdragen voor een lager verbruik en een lagere factuur?

Bent u bereid om inspanningen te leveren om uw energieverbruik thuis te doen dalen? Ecopower helpt u graag op weg.


Ecotraject: We bieden een begeleidingstraject op maat aan zodat u de juiste maatregelen neemt in de juiste volgorde. Dankzij het Ecotraject haalt u het hoogste financiële en ecologische rendement uit uw investering.


Pelletkacheltraject: We helpen u ook graag op weg als u de aankoop van een pelletkachel overweegt. Een pelletkachel is erg geschikt voor huishoudelijke verwarming en werkt in tegenstelling tot gas- of stookolieketels op een hernieuwbare brandstof. Volg zeker ons online pelletkacheltraject, zo vertrekt u met kennis van zaken naar de winkel.


EnergieID: Ecopower werkt bovendien nauw samen met de coöperatie EnergieID. Op het gratis online platform www.EnergieID.be kunt u uw meterstanden maandelijks bijhouden en zo het effect meten van uw maatregelen en inspanningen om energie te besparen.