Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Ecopower ook dit najaar een reeks Energiecafés om coöperanten én niet-coöperanten te ontmoeten, te informeren en met hen in dialoog te gaan. Op 5 verschillende locaties in Vlaanderen bereikten we meer dan 700 geïnteresseerden. Door de grote opkomst was de capaciteit van de geboekte zalen soms ontoereikend, we leren eruit voor de volgende editie in 2019.

Voor het eerst sloten we de reeks af met een online editie. Ook die was met zo’n 320 deelnemers zeker geslaagd. De feedback was overwegend positief, al is er zeker nog verbetering mogelijk voor de technische aspecten (beeld en geluid).

Het publiek

De overgrote meerderheid van de aanwezigen op een Energiecafé is coöperant van Ecopower, toch daagden er op elke locatie ook nieuwe mensen op. Opvallend is dat het Energiecafé voor de meesten de eerste echte ontmoeting met Ecopower is: ze namen nog niet eerder deel aan een algemene vergadering of een Energiecafé.

Het verslag

Op de agenda ook dit jaar twee actuele thema’s: ‘Van gas los? Hoe verwarmen we straks zonder fossiele brandstoffen?’ en ‘De toekomst van de elektriciteitsmarkt’.

Het verslag van thema 1 ‘Van gas los?’ leest u hier.

Het verslag van thema 2 ‘De toekomst van de elektriciteitsmarkt’ leest u hier.

Het online Energiecafé kunt u de komende maand integraal herbekijken onderaan dit artikel en op YouTube. Daarna halen we het offline omdat de actuele inhoud snel achterhaald is.

De vragen

Uit de vele vragen, zowel live als online, leerden we dat mensen erg aandachtig en vooral kritisch luisterden naar de uitleg over de gestegen elektriciteitsprijs bij Ecopower. Bij het thema elektriciteit klonk er ook bezorgdheid over de invulling van de digitale meter en de vrees dat het rendement van zonnepanelen stevig zal dalen. Over die digitale meter is het laatste woord nog niet gezegd, we blijven het opvolgen en zullen informeren waar nodig.

Bij het thema groene warmte waren de vragen erg uiteenlopend. Dat is logisch, want ieders perspectief inzake verwarming wordt bepaald door zijn of haar unieke woonsituatie. De ene zoekt de beste optie om een oud appartement in de stad duurzaam te verwarmen, een ander vraagt zich af wat de ideale verwarmingskeuze bij nieuwbouw.

Tot volgend jaar!

We hopen van harte dat we ook de mensen die niet aanwezig konden zijn voldoende informatie verschaffen met het verslag in woord en beeld en hopen dat u volgend jaar nog talrijker aanwezig bent.