Een klimaatneutraal Europa in 2050 vereist lokale actie

Europa wil in 2050 als eerste continent klimaatneutraal zijn. Dat is een internationale ambitie die alle Europese landen verenigt. Maar de daadwerkelijke actie om dit te bereiken zal voornamelijk lokaal moeten gebeuren. Daarin spelen lokale overheden een sleutelrol: zij moeten deze grootse doelstelling vertalen in concrete realisaties op het terrein door projecten te faciliteren, burgers te mobiliseren en zaken efficiënt in beweging te krijgen.

Met het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP) nemen onze steden en gemeenten die verantwoordelijkheid op. Maar liefst 293 van onze lokale besturen in Vlaanderen engageren zich om hun klimaatambities verder op te drijven. Daar horen vier thematische werven bij: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater.

Gezien de ambities en de noden op het terrein, spreekt het voor zich dat burgercoöperaties voor hernieuwbare energie natuurlijke partners zijn voor onze steden en gemeenten om actieplannen te realiseren, draagvlak te creëren, projecten uit te werken en zo veel mogelijk burgers volwaardig te betrekken.

De rol van Ecopower in het Lokaal Energie- en Klimaatplan

Als toonaangevende burgercoöperatie voor hernieuwbare energie is Ecopower ondersteuner van werf 2: 'verrijk je wijk'. Die werf zet in op energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten. Lees er hier meer over. De doelstellingen van deze werf zijn:

  • Een coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 met een totaal geïnstalleerd vermogen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (dat betekent +12.000 projecten in 2030)
  • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen

We reiken de hand aan alle Vlaamse steden en gemeenten en hopen van harte dat ze voor de ontwikkeling van lokale hernieuwbare energie en het uitbouwen van energiegemeenschappen in zee gaan met een burgerbeweging voor hernieuwbare energie. Zoals Ecopower, dat 30 jaar ervaring heeft met het ontwikkelen van energieprojecten met rechtstreekse burgerparticipatie. Lees hier het engagement van Ecopower op de website van de Vlaamse vereniging van Steden en Gemeenten VVSG.

Concreet voorziet Ecopower de volgende ondersteuning:

  • Ecopower biedt lokale besturen begeleiding bij het uitwerken van coöperatieve hernieuwbare energieprojecten, warmtenetten op duurzame energiebronnen en burgerparticipatie.
  • Ecopower voert raamovereenkomsten met coöperatieve hernieuwbare energieprojecten uit voor deelnemende gemeentes (o.a. zonne-energie).
  • Ecopower ontzorgt de lokale besturen voor de financiering, installatie, onderhoud en uitbating van PV-installaties op gemeentelijke infrastructuur en bij uitbreiding op hun grondgebied.
  • Ecopower is een energiegemeenschap en ontwikkelt energiegroepen in de omgeving van grote hernieuwbare energieprojecten die met de coöperanten-omwonenden zijn gefinancierd. Daarmee wordt meegewerkt aan lokale klimaatplannen.


Lanceringsfilmpje

Bekijk hier het lanceringsfilmpje waarin Bart Somers in gesprek gaat met Frans Timmermans