Dit artikel bevat enkel info over de prijzen op het moment van publicatie. Het volledige overzicht van de prijzen vindt u in ons prijsarchief.


De elektriciteitsprijs van Ecopower daalt op 1 januari 2021. Bovendien verandert er in de toekomst een en ander op de elektriciteitsmarkt. Een kort overzicht in dit artikel.


PRIJS ELEKTRICITEIT DAALT IN 2021

Elk jaar past Ecopower de prijs van elektriciteit aan volgens de actuele marktprijs. Dat is de prijs waaraan we onze elektriciteit van de windturbines en zonnepanelen op de markt kunnen verkopen. Daar wordt verder geen winst op genomen. Een hoge marktprijs betekent meer opbrengst voor onze productie-installaties. Een lage marktprijs betekent een interessantere prijs voor de klanten. De marktprijs is gezakt in 2020 en daarom verlagen we onze prijs voor 2021 met bijna een cent per kWh.

Ecopower-prijzen per netgebied, btw, distributie- en andere kosten inbegrepen:

Netbeheerder - Netgebied

Prijs / kWh in € sinds 1 januari 2020

Prijs / kWh in € van 1 januari tot 28 februari 2021*
Fluvius - Sibelgas0,28650,2776
Fluvius - PBE0,27160,2627
Fluvius - Iverlek0,26750,2586
Fluvius - Iveka0,26150,2526
Fluvius - Iveg0,25890,2500
Fluvius - Intergem0,24260,2337
Fluvius - Limburg0,24780,2389
Fluvius - West0,24490,2360
Fluvius - Imewo0,26450,2556
Fluvius - Imea0,25720,2483
Fluvius - Gaselwest0,29800,2891


*De component 'elektriciteit' bepaalt Ecopower, die ligt al vast. Rond 1 januari 2021 wordt de verandering van distributiekosten nog ingerekend. Dan pas kennen we de definitieve prijzen.

Verder blijft onze manier van werken hetzelfde in 2021. We hebben één prijs per netgebied en die is hetzelfde voor al onze klanten. Meer over de Ecopower-prijs leest u hier.



VERANDERINGEN OP TIL OP DE ELEKTRICITEITSMARKT

Vergoeding voor netto-injectie

Er zijn heel wat veranderingen op komst in de elektriciteitslevering. Zo wordt voorzien dat mensen met netto-injectie van elektriciteit - op jaarbasis - dat overschot kunnen verkopen aan de leverancier. De concrete modaliteiten zijn nog niet duidelijk. U hoort van ons zodra we ze kennen.

Dynamisch tarief in plaats van vaste prijs

Op iets langere termijn komt er de mogelijkheid om een dynamisch tarief aan te bieden naast de vaste prijs. Dat is een elektriciteitsprijs die elk uur verandert, op basis van de prijs van de markt. Als we dit invoeren, doen we dat met de nodige duiding: voor wie is dit interessant? En hoe kan dit maatschappelijk ook nuttig zijn, bijvoorbeeld door bij te dragen aan het evenwicht tussen productie en verbruik?

Capaciteitstarief

Vanaf 2022 voeren de regulator en netbeheerder een zogenaamd capaciteitstarief in. Alle netkosten – dat is een groot deel van de kosten die de netbeheerder aanrekent – worden dan aangerekend op basis van het gemiddelde van de hoogste maandelijkse verbruikspieken over de afgelopen twaalf maanden. Die verbruikspiek is het hoogste maximale vermogen dat afgenomen wordt over een kwartier tijd.

Bijvoorbeeld: u zet een waterkoker op met een vermogen van 2400 watt en die springt na 5 minuten af omdat het water kookt. Dat is dus na een derde van een kwartier. De piek is dus 800 watt, een derde van 2400. Die meting is uiteraard enkel mogelijk bij mensen met een digitale meter. Voor mensen met een oude meter wordt de minimumaanrekening van 2,5 kW genomen en de rest van de aanrekening komt weer in de prijs per kWh. U merkt het: een grote aanpassing waarover we nog ruimer zullen communiceren. Voor de meeste mensen zal dit overigens geen grote prijsverandering betekenen.

ENERGIECAFÉ OVER DE ELEKTRICITEISMARKT

Ecopower organiseert in november drie online Energiecafés. Het thema 'elektriciteitsmarkt' komt aan bod op dinsdag 10 november. Meer informatie en het inschrijvingsformulier vindt u op deze webpagina.