(Deze toepasselijke afbeelding komt uit het filmpje waarin Greenpeace glashelder uitlegt wat een energiecoöperatie is.)

Dividenden van erkende coöperaties zoals Ecopower cvba waren tot en met 31 december 2017 vrijgesteld van roerende voorheffing tot een bedrag van 190 euro. Sinds 1 januari 2018 is er een nieuw systeem: het vrijgestelde bedrag werd verhoogd, maar de vrijstelling wordt niet langer automatisch verrekend. U kunt die voortaan terugvorderen via uw belastingaangifte.

Hoeveel roerende voorheffing is er vrijgesteld?

Een eerste schijf van 640 euro aan dividenden per belastingplichtige is voor inkomstenjaar 2018 vrijgesteld van roerende voorheffing. Dit gaat over al uw aandelen in bedrijven; coöperatieve aandelen worden niet langer apart behandeld. Kreeg u voor alle aandelen in uw bezit 640 euro dividend of meer uitbetaald, dan kunt u tot maximaal 192 euro roerende voorheffing terugkrijgen.

Ecopower hield van het dividend voor 2017, uitbetaald in 2018 de 30% roerende voorheffing af. U kunt de ingehouden roerende voorheffing terugvorderen via uw belastingaangifte 2019. Dit geldt enkel voor aandelen op naam van een particuliere persoon. Voor ondernemingen is er geen vrijstelling.

Hoe kunt u de afgehouden roerende voorheffing terugvorderen?

Op de belastingaangifte 2019 staat een nieuwe code in vak VII: 1437-18 (linkerkolom) en 2437-85 (rechterkolom, enkel voor een gemeenschappelijke aangifte). Naast die code vult u het bedrag van de ingehouden roerende voorheffing in.

Een voorbeeld: u had in 2017 een heel jaar lang 1 aandeel in uw bezit. Ecopower keerde 2% dividend uit, oftewel 5 euro per aandeel. Na afhouding van 30% roerende voorheffing, kreeg u 3,50 euro dividend uitbetaald. De overige 1,50 euro betaalde Ecopower aan de overheid. Dat laatste bedrag kunt u nu recupereren via de belastingaangifte 2019 over uw inkomsten in 2018. U vult in vak 1437-18 het bedrag 1,50 euro in.

Nog een voorbeeld: u had in 2017 een heel jaar lang 5 aandelen in uw bezit. Ecopower keerde 2% dividend uit, oftewel 5 euro per aandeel. Na afhouding van 30% roerende voorheffing, kreeg u 17,50 euro dividend uitbetaald. De overige 7,50 euro betaalde Ecopower aan de overheid. Dat laatste bedrag kunt u nu recupereren via de belastingaangifte 2019 over uw inkomsten in 2018. U vult in vak 1437-18 het bedrag 7,50 euro in.

Staan uw aandelen op twee namen (iets dat Ecopower algemeen afraadt) en vult u een gemeenschappelijke aangifte in? Dan zet u de helft van het bedrag in vak 1437-18 en de andere helft in vak 2437-85.

Weet u niet hoeveel roerende voorheffing er voor u werd afgehouden? Bij de storting van het dividend op 12 juni 2018 staat het bedrag vermeld in de vrije mededeling.

Bezorgt Ecopower een fiscaal attest?

Begin mei 2019 stuurt Ecopower per e-mail een attest naar de aandeelhouders. Dat attest houdt u ter beschikking van de fiscus. Heeft u half mei uw attest nog niet ontvangen? Vraag het dan aan per e-mail bij onze klantendienst (info@ecopower.be) met vermelding van de volledige naam en het adres van de aandeelhouder.

Wat met aandelen op naam van een minderjarige?

Minderjarigen moeten zelf nog geen belastingaangifte doen. Terugvorderen van roerende voorheffing voor minderjarigen gebeurt via de aangifte van de beheerder van de minderjarige (één van de ouders in de meeste gevallen). Voor vragen daarover neemt u best contact op met de belastingdiensten.

Nog vragen?

Neem contact op met de FOD Financiën.