Oud-Heverlee sloot een overeenkomst met Ecopower voor een coöperatief zonneproject: de gemeente stelt geschikte daken van openbare gebouwen ter beschikking van de energiecoöperatie, die er zonnepanelen zal leggen. De financiering gebeurt met burgerkapitaal volgens het REScoop-principe: alle inwoners van Oud-Heverlee kunnen investeren en rechtstreeks mede-eigenaar worden van het project. En wie mede-eigenaar is, krijgt ook inspraak en een stem in de algemene vergadering. Deze samenwerking is het resultaat van een openbare aanbesteding georganiseerd en ondersteund door InterLeuven.

Oud-Heverlee, een gemeente met klimaatambitie

De gemeente Oud-Heverlee ondertekende in 2014 het Burgemeestersconvenant. Daarin staan ambitieuze klimaatdoelstellingen voor het jaar 2020: 20 procent minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990, 20 procent minder energieverbruik en 20 procent van het totale energiegebruik moet afkomstig zijn uit hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie. In 2015 werkte de gemeente ook een klimaatactieplan uit om die doelstellingen te halen.

Oud-Heverlee stelt in dat kader nu de daken van enkele gemeentelijke gebouwen ter beschikking voor de plaatsing van zonnepanelen. Voor de financiering, realisatie en opvolging van het project, gaat de gemeente in zee met Ecopower. Dankzij de coöperatieve aanpak van Ecopower kunnen alle inwoners van Oud-Heverlee mee investeren en zo delen in de winst.

Waar komen de zonnepanelen?

Ecopower onderzocht welke gebouwen in Oud-Heverlee er een geschikt dak hebben om een zonne-installatie te plaatsen. De opgewekte groene stroom zal door de gemeente lokaal worden afgenomen tegen voordelig tarief. De sporthal Haasrode, de basisschool Haasrode en het Ontmoetingscentrum en magazijn in Blanden komen in aanmerking, al moeten stabiliteits- en anders studies hierover nog uitsluitsel geven.

Win-win-win

De gemeente stelt daken ter beschikking van Ecopower. Met het kapitaal van de coöperanten installeert Ecopower er zonnepanelen. De elektriciteit die daarmee wordt opgewekt, is voor plaatselijk verbruik. De gemeente neemt die af tegen voordelig tarief. Zo wordt het energieverbruik van de gemeente groener én goedkoper: de CO2-uitstoot daalt en er komt budget vrij voor andere openbare uitgaven. Ook de burger die mee investeert vaart er wel bij. Afhankelijk van de winst, keert Ecopower jaarlijks een dividend uit van maximaal zes procent aan alle coöperanten. Na 20 jaar eindigt de exploitatie-overeenkomst en wordt de zonne-installatie eigendom van de gemeente.

Wordt u ook mede-eigenaar van de gemeentelijke zonnepanelen?

Mee investeren in de coöperatieve zonnepanelen in Oud-Heverlee kan via Ecopower door de aankoop van één of meerder aandelen met een waarde van 250 euro. Zo wordt u mede-eigenaar van de zonnepanelen op de verschillende gemeentelijke daken maar ook van alle andere installaties van Ecopower. Meer informatie is te vinden op www.ecopower.be/ikdoemee.

Interesse? Nog vragen?

Kom dan op maandag 17 september om 20.00 uur naar de infoavond in het gemeentehuis van Oud-Heverlee. Alle details van de infoavond staan in onze kalender.