We eisen daarbij het recht op voor de burgers, om rechtstreeks te kunnen participeren in de oogst van hernieuwbare energie uit hun omgeving. Zodat ze mede-eigenaar kunnen worden van productie-installaties waarvan de energie afnemen en die ze democratisch controleren.

Ideologische argumenten

We doen dit omwille van ideologische redenen:

  • Wind, zon, aardwarmte, … zijn onze natuurlijke energiebronnen. Ze zijn in principe van iedereen. Het gebruik van dit gemeengoed kan niet zomaar geprivatiseerd worden voor wie eerst komt.
  • De energiegtransitie wordt voor 90% betaald door de burgers en kleine ondernemingen via hun energiefactuur. Daarom moeten zo ook kunnen delen in de baten die gemaakt worden met de exploitatie van hun omgevingsenergie.
  • In de huidige tijd van financieel economische instabiliteit, waarbij het spaargeld van de burgers nauwelijks nog iets opbrengt, maar wel dient als basis voor heel wat speculatieve activiteiten, moeten burgers de kans krijgen hun geld rechtstreeks te investeren in hun eigen duurzame energie infrastructuur.

Pragmatische invalshoek

Maar ook vanuit een meer pragmatische invalshoek:

  • Door burgers rechtstreeks te laten participeren in hun eigen energievoorziening (bijvoorbeeld windturbines) wordt draagvlak opgebouwd.
  • Burgers die betrokken zijn bij een energiecoöperatie gaan veel bewuster om met hun energiegebruik. Via een energiecoöperatie kan de meerwaarde uit de hernieuwbare energieproductie dan ook geïnvesteerd worden in (collectieve) acties voor energiebesparing en vraagsturing.

Klimaatdoelstellingen vragen nieuwe aanpak

Dit alles is nodig om klimaatdoelstellingen te halen en te werken aan een meer veerkrachtige samenleving. De politiek neemt misschien onvoldoende verantwoordelijkheid om dit te realiseren, maar het beleid kan dit niet alleen en zal daarvoor moeten samenwerken met haar burgers en middenveldsorganisaties. Noem het vernieuwende vormen van publiek civiele samenwerking. Een vorm van sociale innovatie. Daarover gaat de visietekst en ook over het wetgevend werk dat nodig is om dit te kunnen realiseren.

De geactualiseerde visietekst ”Coöperatief ondernemen met hernieuwbare energie, Kansen voor het Vlaamse transitiebeleid” kan u hier downloaden.

Download »